F-skatt

F-skatt När man bedriver en näringsverksamhet så är man ansvarig för att betala in skatt och sociala avgifter. Detta till skillnad mot när man är anställd då det istället är arbetsgivaren som sköter detta. Du som startar upp en enskild firma, kommanditbolag eller handelsbolag måste ansöka om F-skatt. Detta kan göras direkt på Skatteverkets hemsida men du kan även beställa hem blanketten Skatte- och avgiftsanmälan. Gör du det senare så fyller du sedan i denna blankett och lämnar in till ditt lokala skattekontor. Skatteverket kommer därefter göra en bedömning innan ditt företag godkänns för F-skatt.

För att din verksamhet ska klassas som en näringsverksamhet måste den uppfylla villkor så som självständighet, vinstsyfte och varaktighet. Ett godkännande förutsätter också att du betalar dina skatter och avgifter samt lämnar in dina deklarationer i tid. Sköter du inte detta så kan din F-skatt komma att återkallas. Detta kan bidra till att du inte får några nya uppdrag eller får problem att ta lån.

Vad ska man tänka på när man använder sig av F-skattesedel?

I samband med att du ansöker om godkännande för F-skatt måste du ange en preliminärskatt. Denna preliminärskatt ska beräknas utifrån din tilltänkta budget. Du ska då tänka på att F-skatten inkluderar både kommunalskatt, egenavgifter och eventuell statlig inkomstskatt. När du gör din budget ska du också se till att räkna med momsen trots att du enbart kommer att redovisa denna en gång om året. Det är inte alltid så enkelt att förutse vilka intäkter och utgifter som kommer att komma under kommande år. Därför är det inte alltid preliminärskatten man angivit stämmer. I dessa fall får man antingen betala in extra skatt i efterhand eller så betalar Skatteverket tillbaks skatt till ditt skattekonto. Om du strax efter du angivit preliminärskatt märker att den inte speglar verkligheten så behöver du lämna in en preliminär inkomstdeklaration till Skatteverket.

Du som blivit godkänd för F-skatt kommer att få ett eget skattekonto hos Skatteverket. De inbetalningar av skatt som du gör kommer hamna på detta konto. Det är på samma konto som du får in pengar om det visar sig att du betalt in för mycket. Även momsen bokförs på detta konto.

En annan sak som är bra att tänka på när du blivit godkänd för F-skatt är att redovisa detta på fakturor och avtal. På så sätt vet de som anlitar dig att de inte behöver betala sociala avgifter eller dra skatt för dig. Det räcker att på fakturan eller i avtalet lägga till "Godkänd för F-skatt".

Låna till ditt företag hos CapitalBox

Vilka krav måste uppfyllas för att få F-skatt?

Att inneha en F-skattesedel innebär att man är företagare och bedriver en giltig näringsverksamhet. "F" i termen står för just företagare. Men det räcker inte att man själv anser sig vara en företagare för att få en F-skattesedel beviljad. Istället måste du som vi tidigare nämnde ha lämnat in dina deklarationer i tid samt betalat avgifter och skatter. Det är dock betydligt enklare att få en F-skattesedel idag än det var för tio år sedan.

Idag räcker det ofta med att du kan påvisa att du har en eller fler uppdragsgivare för att du ska kunna ansöka om F-skatt. Tack vare detta finns det större möjlighet för personer att kunna bedriva verksamhet vid sidan av sitt vanliga arbete. Du kan med andra ord fortsätta arbeta på ditt fasta jobb men kan hyra ut dig vid sidan av. Du kan därtill ansöka om F-skattesedel trots att din före detta arbetsgivare är din första kund.

Vad tittar Skatteverket på vid ansökan?

När du ansöker om F-skattesedeln kommer Skatteverket att se över din näringsverksamhet. Följande frågeställningar som kan uppkomma är:

✔ Hur många kunder har ditt företag?

✔ Har du valfrihet när det gäller arbetstid?

✔ Använder du dig av egna redskap och verktyg när du tar an uppdrag?

✔ Avtalas det ett fast pris där material och arbete ingår?

✔ Har du egna lokaler att bedriva verksamheten i?

Utifrån dessa frågor gör sedan Skatteverket en bedömning huruvida det ska räknas som näringsverksamhet eller tjänst. Om du inte har något vinstsyfte med ditt företag så kommer din verksamhet med största sannolikhet att klassas som en hobby. Då ska den istället beskattas i inkomstslaget tjänst. Se därför till att sätta dig in i alla regler kring F-skatt innan du ansöker om skattesedeln. Hos Skatteverket erbjuder man privat rådgivning som kan vara till stor hjälp för den som inte själv har koll på alla regler.

Vad är FA-skatt?

FA skatt Det finns även en term vid namn FA-skatt som du kanske hört talats om vid tidigare tillfällen. En FA-skattesedel är en skattesedel som du kan ansöka om när du vill behålla din fasta anställning och samtidigt starta upp ett företag. Vid godkännande av FA-skatt kommer du både betala F-skatt och A-skatt. Detta då du både är företagare och anställd. FA-skattesedel är även standard för dig som startar upp en verksamhet med hjälp av starta-eget-bidrag. Detta på grund av att bidragsdelen ska A-skattas.

Anledningen till att en FA-skatt krävs i de fall du både är anställd och egenföretagare är att din F-skatt inte får användas i din anställning. I din anställning är det istället din arbetsgivare som betalar in arbetsgivaravgifter och preliminärskatt. Medan det i ditt företag är du som är ansvarig för att betala in skatterna. När du är verksam i ditt företag då är det F-delen av din skattesedel som du ska hänvisa till i kommunikation med kunder. Notera dock att aktiebolag och handelsbolag inte kan ha FA-skatt.