Företagsobligationer

Företagsobligationer Ett begrepp i sparandet eller satsandet, vad man nu väljer att kalla det, är den senaste trenden med företagsobligationer. På tio år har marknaden för den här typen av satsning femfaldigats. Tack vare den kris som drabbat världen under 2008/2009 fortsätter sparandeformen att öka. Det här har sin grund i att företagen har väldigt svårt att få lån från bankerna men samtidigt behöver kapital för sina satsningar. Det är här många väljer att erbjuda obligationer i bolaget. Det här innebär att du rent teoretiskt lånar ut pengar till företaget och för det får du en ränta under låneperioden. Det är att lika med en vanlig sparränta fast med betydligt högre risk. Vid låneperiodens slut skall du sedan få tillbaka till belopp som du lånat ut.

Köps hos mäklare eller bank

Företagsobligationerna köps hos din mäklare eller på banken. Det som ligger företagen i fatet är att obligationerna ofta är väldigt dyra. Ibland så mycket som 500 000 kronor. Det här har lösts av företagen och bankerna med att erbjuda andelar i obligationerna istället för att kunderna skall köpa företagsobligationen som helhet. Faktum är att företagsobligationer är den fjärde mest använda fondtypen under maj 2009.

Ett enkelt sätt att spara i företagsobligationer är via fonder eller så kallade företagsobligationsfonder. Ett bra och enkelt alternativ för den som är intresserad av att spara i företagsobligation eller för den som i dag sparar i ”vanliga” obligationsfonder men som vill ha en bättre avkastning.

Inte helt riskfritt med företagsobligationer

Om du satsar lite mer långsiktigt, räkna runt tre till fyra år kan räntan i genomsnitt kasta av 5 – 6 procent av insatsen vilket är helt ok. Om det här jämförs med en statsobligation som ges ut av Riksgälden så är räntan där strax under tre procent så avkastningen blir betydligt högre.  Tänk dock på att inte satsa alla pengar i en och samma sparandetyp utan sprid riskerna. Det är alltid det bästa alternativet när det handlar om satsa. Tänk också på att pengarna ofta försvinner helt och hållet om företaget går i konkurs. Det är alltså inte helt riskfritt att spara i en företagsobligation.

För den som vill spara långsiktigt

Som privatperson och småsparare måste man vara medveten om att riskerna med företagsobligationer är mycket högre än om man jämför med exempelvis ett klassiskt sparkonto. Företagsobligationerna påverkas av börsen och det nuvarande ränteläget, vilket gör att värdet kan falla lika fort som det kan gå upp, därför rekommenderar många privatrådgivare sparandeformer som inte är lika riskabla, som exempelvis ett sparkonto. Satsar du inte på långsiktigt sparande och behöver pengarna inom ett par månader bör du överväga sparkontot framför företagsobligationerna. Om du däremot vill satsa pengar under längre tid kan företagsobligationer vara ett bra alternativ. Tag kontakt med din banktjänsteman för att diskutera just din situation och vad som passar bäst för dig.