Försäkring studier utomlands

I dagens högskolestudier är det vanligt att folk väljer att göra en eller flera terminer utomlands. Eftersom en reseförsäkring ofta täcker kortare vistelser utomlands finns det speciellt anpassade försäkringar som täcker just utlandsstudier. Om du skall studera eller om du skall vara au pair så är det lämpligt att kolla upp bolagens olika typer av utlandsförsäkringar. De här täcker olika oförutsägbara händelser som kan inträffa på utlandsvistelsen. Normalt är också att en olycksfallsförsäkring ingår i utlandsförsäkringen. Det är inte alls ovanligt att de här situationerna täcks upp med flera hundra tusen kronor.

Normalt täcker en utlandsförsäkring ansvarsskydd, rättsskydd, överfallsskydd, olycksfall och kostnader vid akut sjukdom.

Insurello