Olycksfallsförsäkring

En olycksfallförsäkring betyder i stort sätt som namnet antyder, en försäkring som går in när olyckan är framme. Den här typen av försäkring ligger ofta som en tilläggsförsäkring i hemförsäkringen vilket gör den ganska enkel att teckna. Det är också en försäkring som alla bör överväga att ta då den ofta är väldigt vettig att ha. Normalt är personer försäkrade genom sin arbetsplats och sin arbetsgivare. Dock är det så att så fort man lämnar arbetsplatsen så finns det inget som täcker olyckor.

Insurello

Gäller för åldersintervall

En olycksfallsförsäkring ger dig ett skydd mellan en minsta och en högsta ålder. Det kan handla om sjukhusbesök, vanprydande ärr, medicinsk invaliditet och tandläkarbesök. En olycksfallsförsäkring täcker inte sjukdomar utan endast olyckor. Den gäller också endast från den dagen du tecknar vilket innebär att en olycka som inträffar innan försäkringen finns hos dig är omöjlig att få ersatt. Jämför och kontroller vad du får och inte får mellan de olika bolagen. Det lönar sig ofta.