Insättning och uttag

Det är viktigt att vara medveten om att i vissa sammanhang kan insättning och uttag ha betydelse när det kommer till sparande. Beroende på vilket institut du använder dig av eller tänker använda dig av så kan det vara så att insättningar och uttag från sparandeformen som används kan vara avgiftsbelagd. Att sätta in pengar brukar för det mesta vara gratis men däremot kan uttag kosta. Skulle insättningarna vara låsta under en viss tid är det högst troligt att om du måste bryta bindningstiden att det kommer kosta en del pengar. Vissa uttag i automater, särskilt utomlands, kan också vara avgiftsbelagda. Exempelvis har Akelius Spar bara två uttag per år som är gratis medan IKANO-bank erbjuder obegränsade insättningar och uttag utan extra kostnad.

Betala skatt på sparande

Sparar du i värdepapper så som obligationer och fonder samt aktier är det vanligt att du måste betala skatt på vinsten som du gör. Om du har pengar i en fond som genererat avkastning som du vill plocka ut så måste du betala en 30 % skatt på vinsten av kapitalet för att få ut dem. Kapitalförluster och kapitalvinster kan kvittas mot varandra i deklarationen. Kontrollera alltid institutens villkor för avgifter och insättningar innan du inleder ett sparande. Det är inte meningen att du skall betala en massa pengar för att få spara.