Kommunalskatt

Kommunalskatt Kommunalskatt är en del av den totala skatt som du betalar på din inkomst. Kommunalskatt betår av två delar. Dels skatt som du betalar till kommunen och dels skatt som du betalar till landstinget. Bägge dessa skattesatser kan variera beroende på vart i landet du bor. Den kommunalskatt som du betalar går till att finansiera olika funktioner i samhället. Det handlar bland annat om finansiering av offentliga förvaltningar, skola och omsorg, vård, utbildning och socialt skydd.

Idag har vi den högsta genomsnittliga kommunalskatten i Sverige historia. Skatten skenade även iväg under 70 och 80-talet. Innan dess låg skatten på mellan 14-20% vilket är lågt i jämförelse med dagens skattesatser.
Den genomsnittliga kommunalskatten

Idag (2019) ligger den genomsnittliga skatten på 32,19%. Under Reinfeldts ledning ville man dock undvika att den som arbetade drabbades för hårt av den höga skattesatsen. Därför införde man ett så kallat jobbskatteavdrag vars syfte var att minska skatten för den som arbetade. Detta genom att göra ett avdrag på kommunalskatten (exklusive eventuell pensionsavgift och statlig inkomstskatt). Idag är jobbskatteavdraget redan inräknat i de skattetabeller som din arbetsgivare inhämtar från Skatteverket. Således behöver du aldrig själv tänka på att ansöka om något avdrag. Detta sker istället automatiskt i samband med de löneutbetalningar som görs av din arbetsgivare.

Hur stort jobbskatteavdrag du får beror på hur stora inkomster från arbete du har. Jobbskatteavdraget påverkas även till viss del av din ålder då nivåerna varierar för de som är under 65 år och de som är över 65 år.

Statlig inkomstskatt på hög inkomst

Statlig inkomstskatt Utöver kommunalskatt och landstingsskatt kan du även komma att behöva betala statlig inkomstskatt. Detta gäller dock enbart dig som har en hög inkomst. År 2019 ligger skiktgränsen för statlig inkomstskatt på 490 700 kr. Du som tjänar mindre än denna summa kommer alltså inte att behöva betala någon extra skatt utöver kommunalskatten. Skiktgränsen för statlig inkomstskatt ändras varje år och tidigare har man fått börja betala statlig inkomstskatt även vid mindre belopp. Den statliga inkomstskatten innebär att du betalar 20% extra i skatt på de pengar som överstiger skiktgränsen.

Det finns även en andra nivå för den statliga inkomstskatten och denna ligger år 2019 på 689 300 kr. Tjänar du över denna summa så kommer du att få betala ytterligare 5% skatt på den del av inkomsten som överstiger nivån. Beroende på vart du bor i landet kan du alltså komma att behöva betala så mycket som 57% skatt. Detta kallas även för marginalskatt som anger den skattesats som du betalar på din sista intjänade tusenlapp. Andra skatter som betalas av privatpersoner i Sverige är kyrkoavgift och begravningsavgift. Den sistnämnda är obligatorisk medan kyrkoavgiften enbart betalas för de som är medlemmar i svenska kyrkan.
Kyrkoavgift och begravningsavgift

Kyrkoavgift Före år 2000 så ingick även kyrkoskatten i den kommunala skatten. Numera betalar man istället en kyrkoavgift som är frigjord från den kommunala skatten. Detta under förutsättning att du är med i den svenska kyrkan. Att vara medlem i svenska kyrkan är frivilligt och du kan enkelt gå ur om du känner för det. I samband med det kommer du också sluta att betala in kyrkoavgiften. I övrigt så måste alla betala en begravningsavgift och den är obligatoriskt. Beroende på i vilken församling eller i vilket trosamfund man är med i så varierar begravningsavgiften.

År 2019 ligger den obligatoriska begravningsavgiften på mellan 0,06-0,25%. I begravningsavgiften ingår bland annat transporter, ceremonilokal, gravsättning, eventuell kremering, lokal förvaring samt en gravplats under 25 år. Vill du läsa mer om andra skatter så finns det många bra artiklar om detta här på Allt om Spara.