Kreditupplysning

Kreditupplysning är ett samlingsnamn för ekonomisk information om dig. När en person eller kreditinstitiut skall låna ut pengar till dig är han ofta intresserad av att veta om du tidigare gjort dig skyldig till några felaktigheter när det kommer till ekonomi, detta kallas för en kreditupplysning. Enklaste sättet att göra den här kontrollen är att ta kontakt med kreditupplysningsregistret.

Vilka får göra en kreditupplysning?

Idag finns det ungefär 15 olika bolag i landet som har rätt att lägga till och ta bort information om människor i kreditregistret. Den myndighet som ser till att allt går rätt till är Datainspektionen. Alla personer som är över 15 år fyllda finns med i registret och det finns ingen möjlighet att slippa vara med. Registret går under svensk lag och regleras genom KreditupplysningsLagen, KuL (SFS 1998:204) som ser till att den personliga integriteten inte utnyttjas på ett felaktigt sätt. Och ser till att inte vilket företag som helst som kan göra en kreditupplysning.

Vad finns i registret

Normalt handlar de uppgifter som lagras i registret om personliga och ekonomiska företeelser så som namn, personnummer och folkbokföringsadress. Den ekonomiska informationen rör ofta inkomster, förmögenheter och fastigheter. Den mer tråkiga informationen gällande betalningsanmärkningar finns också statuerad i det här registret.

Staten har gjort vissa lagförändringar för att inte information om betalningsanmärkningar skall gå in alldeles för enkelt. Det innebär att en utebliven betalning som hunnit komma in innan kronofogden får den på sitt bord anses som en korrekt betalning och hamnar således inte i registret. Skulle dock samma person under tre års tid göra samma misstag kommer inte registret se mellan fingrarna och personen kommer registreras med en anmärkning.

Registret har också grövre fall av missbruk registrerade som ofta rör händelser som lämnats över från företag som är granskade av finansinspektionen.

Misstag varar inte för evigt

Uppgifterna i kreditupplysningsregistret kommer inte bevaras för all framtid utan har en tidsbestämning hur länge de kommer att finnas kvar. Generellt gäller att människors ekonomiska situation rensas ut efter tre år förutsatt att de inte dragit på sig några nya felaktigheter sen de tidigare misstagen som begåtts. Skulle det gå så pass långt för en människa att det blir tal om skuldsanering sparas uppgifterna i fem års tid. Kreditmissbruken tas bort efter två år.

Rätt till uppysningar om dig själv

Som privatperson har du all rätt att få reda på vad som står i registret om dig och din ekonomi. Om ett företag begär en upplysning om dig har du rätt att se samma upplysning. Ser du felaktiga uppgifter så är det helt ok att påtala det för att få det ändrat. I första hand skall du kontakta det företaget som står bakom upplysningen och om ni inte kommer överrens går du vidare för att få tingsrätten att besluta i fallet. Felaktiga uppgifter kan leda till både böter och fängelse för den som skrivit det.

Gör en Kreditupplysning på dig själv

Idag finns det olika tjänster som möjliggör privatpersoner att själva kontrollera om hur ens kreditvärdighet ser ut. Genom ett enkelt sms kan du gör en kreditupplysning för dig och du kan då få reda på om du har någon betalningsanmärkning registrerad, vad du har för deklarerad årsikomst och hur din aktuella scoringpoäng ser ut.