100 kr mer i pension nästa år

År 2015 kommer inkomst- och tilläggspensionen att öka med 0,9 procent. Det innebär i snitt 100 kr mer i plånboken efter skatt varje månad.

Höjningen beror på att sysselsättningen ökade 2013 jämfört med året innan. Det gjorde att pensionssystemets tillgångar ökade tack vare de avgifter som löntagare och arbetsgivare betalar. För de flesta pensionärer innebär detta en ökning av pensionen med 0,9 procent. En genomsnittlig pensionär med pension på 14 000 kronor får nästa år cirka 100 kronor extra efter skatt varje månad. Det vill säga om skatten är densamma som för 2014.

För pensionärer med enbart garantipension eller med låg inkomstpension, innebär höjningen att pensionen ökar med 0,2 procent. För den genomsnittlige pensionären innebär detta 20 kronor extra i månaden.

Enligt Pensionsmyndighetens prognos för de kommande åren kommer inkomst- och tilläggspensionen att fortsätta att öka.