2 av 3 sparar regelbundet till sina barn

En ny undersökning visar att två av tre föräldrar sparar till sina barn. Av dessa sparar en tredjedel till en bostad medan en femtedel lägger undan till körkort. Den vanligaste formen av sparande är i det här fallet i fonder.

Mer än hälften av de föräldrar som sparar till sina barn sparar regelbundet varje månad. Två av tre uppger att de valt att spara i fonder men knappt hälften väljer även att sätta undan pengar på sparkonto. Tre av tio sparar endast på sparkonto. Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och sparbankerna, ser positivt på att så många föräldrar väljer att spara men tycker att man kan ta lite mer risker med ett så långsiktigt sparande.

– För många är sparande till barnen långsiktigt, då kan man med fördel spara i aktiefonder, det ökar möjligheten till avkastning på pengarna, menar han.

Vems namn ska man spara i?

Bland de som sparar till sina barn tänker två av tio låta barnen själva bestämma vad de använda pengarna till medan tre av tio vill bestämma i samråd med barnen.
Om man sparar i barnets namn, vilket över hälften av de tillfrågade gjort, får barnet tillgång till sparkapitalet den dag då hen fyller 18. Trots detta sparar var fjärde person, av dem som uppgett att barnen inte får bestämma över pengarna, i barnets namn.

– Är tanken att du som förälder tillsammans med barnet ska bestämma vad sparpengarna ska gå till, exempelvis bostad eller körkort, kan det vara klokt att spara i förälderns namn. Sparar man i barnets namn tillfaller pengarna barnet på 18-årsdagen, och då kan du som förälder inte påverka vad pengarna går till, säger Arturo Arques.

Skydda barnets sparkapital

Sparar man som förälder i sitt eget namn istället för barnens tillhör pengarna juridiskt sett föräldern och hamnar denne på obestånd är sparkapitalet dessvärre inte fredat. Men det finns andra situationer där man kan skydda kapitalet för att försäkra sig om att de verkligen går till barnet. Det är exempelvis viktigt att testamentera pengarna eller göra barnet till förmånstagare utifall att man som förälder skulle avlida. Man kan även behöva skydda pengarna genom ett äktenskapsförord vid eventuellt omgifte.

Börja spara tidigt

Swedbank rekommenderar att man tidigt börjar spara till sina barn. Ju tidigare i barnens liv man kommer igång desto mindre summa behöver man spara undan. De rekommenderar ett regelbundet månadssparande där man med fördel kan välja automatisk överföring. Då det rör sig om ett långsiktigt sparande kan man gärna välja fonder med lite högre andel aktier för att öka möjligheten till lite högre avkastning.

Källa: Swedbank