A-kassor slås samman

Sedan det nya systemet infördes, där medlemmar i branscher med hög arbetslöshet får betala högre avgifter, har medlemsantalet minskat hos Fiskarnas a-kassa. Från och med 4 april slås den ihop med Handels a-kassa.

Antalet yrkesfiskare har minskat och avgiften i Fiskarnas a-kassan har varit hög. Medlemsantalet är cirka 650 och kommer att utgöra drygt 0,4 procent av medlemmarna i Handels när a-kassorna slås samman. Sammanslagningen kommer därför inte att leda till någon avgiftshöjning för medlemmarna i Handels a-kassa.

Organisationerna har egentligen ingen naturlig koppling till varandra, men Handels vill värna om den befintliga organisationsformen för a-kassor. Det har föreståndaren för Handels a-kassa, Harald Petersson, tidigare har uttryckt. Handels har dessutom en styrka i sin organisation som gör det möjligt att rädda avbrottsförsäkringen som är viktig för fiskarna. Den innebär att fiskarna får ersättning när de inte kan fiska på grund av exempelvis hård vind eller is.

I dag betalar en fiskare cirka 7 000 kronor per år till sin a-kassa, en avgift som nu kommer att minska till ungefär 3 000 kronor.

Även andra a-kassor har tidigare gått samman. Arbetslöshetskassornas samorganisation stöttar en sammanslagning mellan Fiskarnas och Handels, men anser att en utjämning av avgifterna mellan a-kassorna skulle vara en bättre lösning än fusioner.