Aktier hårdgranskas i deklarationen

Värdepapper är en post som är krånglig att få rätsida på när man ska deklarera, det erkänner även Skatteverket. Trots det kommer denna post att hårdgranskas av Skatteverket.

Det är inte alltid lätt att hålla kolla på sina värdepapper och hur man ska gå tillväga för att deklarera dessa. När 773 000 personer ska deklarera värdepapper i år, vilket är en ökning med 100 000 jämfört med förra året, kommer Skatteverket att kolla extra noga. Eftersom värdepapper är en av de poster där många gör fel.

Det skatteverket kommer att granska extra noga, när det gäller värdepapper, är försäljningen av aktier. Just försäljningspriset har Skatteverket kontrollverktyg som gör det enklare för dem att kontrollera. Men det är omkostnadsbeloppet som Skatteverket nu kommer att granska på ett nytt och mer omfattade sätt. Ofta brukar Skatteverket då hålla sig till ett antal aktier vilket de granskar, men vilka aktier är det endast Skatteverket som vet.

Det är inte alla som kommer att råka ut för skatteverket kontroll, utan endast ett slumpmässigt urval, på grund av att Skatteverket har knappa resurser.

Om det nu skulle vara så att du har räknat på en för låg vinst eller för hög förlust kommer du att få betala tillbaka mellanskillnaden. Det kan även vara så att Skatteverket kommer att kräva 40 procent i straffskatt. Så det kan bli kostsamt att göra fel när det gäller dina värdepapper.