Steg 2 – Att deklarera tips och råd

Tips och råd inför deklaration Vi inleder denna artikel med att gå igenom tips och råd som är bra att ha i bakhuvudet när man ska sätta igång att deklarera. Därefter forsätter vi med att gå igenom de poster där de flesta gör fel i sin deklaration.

Tips och råd du bör ha i bakhuvudet när du ska deklarera

Först och främst bör man ta sig tid att deklarera och inte vänta in i det sista, utan var ute i god tid. Sätt dig ned i lugn och ro och gå systematiskt igenom post för post. På Skatteverkets webbplats kan du till viss del få hjälp med att göra olika typer av beräkningar, vilket kan spara dig en massa möda och besvär.

Om du deklarerar via en pappersblankett glöm då inte bort att signera när du är klar. Det kan låta som en självklarhet, men det är väldigt lätt att missa.

Andra vanliga fel som många gör är beräkningar för reseavdrag, fastigheter eller värdepapper. Det kan röra sig om fel antal dagar för reseavdrag, att man inte tar upp alla sina olika värdepapper med mera. Även om det finns förtryckta uppgifter för dina värdepapper, så är det inte säkert att Skatteverket fått in alla uppgifter.

Bostad och boende

Om du har sålt en bostad under 2010 ska 22/30 av vinsten skattas med 30 procent, skatten blir då 22 procent. Du kan dock välja att begära uppskov, men då får inte beloppen överstiga 1,45 miljoner kronor och då räknas även gamla uppskov med i detta belopp. Uppskovet är inte helt kostnadsfritt och det kommer kosta dig 0,501 procent per år av beloppet.

För mindre fastigheter, med ett taxeringsvärde som understiger 50000, gäller inte fastighetsskatten, på en procent, längre. Istället så kommer du behöva betala den lägre fastighetsavgiften på 0,75 procent av taxeringsvärdet, med ett tak på 6387 kronor.

Om du har hyrt ut ditt boende eller delar av ditt boende, under 2010, behöver du endast betala skatt på det belopp som överstiger 12000 per år. Notera att nästa år så kommer detta belopp att höjas till 18000. Vid uthyrning av ett hus så har du även möjlighet att dra av mer än 20 procent av hyresintäkten.

Har du bott och arbetat på annan ort, samtidigt som du studerar, kan du göra avdrag för boende och levnadsomkostnader. För boendet är du beviljad ett avdrag på 105 kronor per natt. Och för levnadsomkostnader får du göra avdrag för 105 per dag, men då endast för den första månaden.

Jämför bolån med Lånekoll

Värdepapper

För värdepapper ska du ta upp dina kapitalinkomster under året. Det vill säga avkastningen för dina sålda aktier, fonder, diviser med mera. Glöm inte bort att du kan kvitta dina vinster mot eventuella förluster, på så vis kan du minska, eller helt radera, skatten för denna inkomstkälla.

Har du endast handlat med eller haft utdelning från dina premieobligationer, så kommer beloppet att vara förtryckt i årets deklaration. Men om du även sålt andra värdepapper måste du räkna ut summan för dina premieobligationer, helt på egen hand.

Pensionssparande

För pensionssparande kan du dra av 12000 kronor per år. Har du sparat mer än detta belopp kan du vänta och dra av för detta belopp nästa år, sen är beloppen inte längre avdragsgillt. Detta gäller när du sparar i en form där du kan ta del av pengarna tidigast vid 55 års ålder.

Husarbete – ROT-avdrag och RUT-avdrag

ROT och RUT benämns av Skatteverket med samlingsnamnet husarbete. För husarbeten i hemmet har du möjligheten att göra avdrag upp till 100000 kronor, 50000 per person. Du kan då välja att disponera beloppen precis som du vill mellan ROT eller RUT.

Många gör fel när det beräknar avdrag för RUT och ROT. Vanligaste felet är att man räknar in fel typ av kostnad i det totala beloppet. De enda kostnaden som är avdragsgillt är arbetskostnaden, och där ingår inte kostnader för material eller resor. Avdraget gäller då också för halva arbetskostnaden.

För husarbeten ska vara avdragsgillt måste du vara boende i fastigheten. För ROT-avdrag måste du även äga bostaden. ROT-avdrag kan du även göra på en bostad där dina föräldrar bor, såvida du står som ägare av boendet.

Gå till samlingssidan för deklarationsguiden

<- Steg 1 – Läs om vad du bör veta innan du ska deklarera

Steg 3 – Vad händer efter att du har deklarerat? ->