Steg 3 – Efter att du har deklarerat

Efter du deklararerat När du har deklarerat så gäller det att fortfarande ha koll på vissa viktiga datum, speciellt om du har kvarskatt som ska betalas.

Beroende på om du har registrerat ditt konto hos Skatteverket så kommer nu skattepengarna betalas ut. Har du inte registrerat ett konto (bankkonto, personkonto, plusgirokonto eller bankgiro) så kommer du att få lösa ut ett utbetalningskort istället.

Har du deklarerat elektroniskt och har registrerat ett konto kommer pengarna att betalas ut mellan den 6:e till 10:e juni. Om inte så betalas pengarna ut mellan 9-12 augusti eller 6-9 september. Detta beror helt på när ditt slutskattebesked är klart. Om du inte anmält ett konto kan du förvänta dig att få ett utbetalningskort mellan den 15-19 augusti eller 12-16 september.

Att göra ändringar i din deklaration i efterhand

Har du lämnat in din deklaration men upptäckt att du angett fel uppgifter måste du kontakta Skatteverket så snart som möjligt. Det är alltid bättre om du själv anmäler felet än att Skatteverket hittar det. På så vis slipper du en massa besvär och eventuella straffavgifter.

Fram till den 13:e juli har du möjlighet att använda Skatteverkets e-tjänster för att göra ändringar i deklarationen. Gör du ändringar efter den 2:a maj så kommer utbetalningen att skjutas upp till ett senare datum. Efter den 13:e juli kan du fortfarande använda e-tjänsten men då kan du endast kontrollera uppgifterna men inte göra någon ändring.

Du kan även ändra i din deklaration via en blankett. Fyll då i begäran om omprövning (SKV 6891) och skicka in till ditt skattekontor. Du ska även skicka in handlingar som ligger till grund och styrker de ändringar du vill göra.

Om du har kvarskatt att betala till Skatteverket

Alla juridiska personer som ska betala skatter eller avgifter har ett skattekonto hos Skatteverket. På skattekontot samlas aktuella och historiska skatter och avgifter. Fick du ditt slutskattebesked i augusti månad ska beloppet på skattekontot betalas in senast den 14:e november. Fick du ditt slutskattebesked i september ska pengarna vara Skatteverket tillhanda senast den 12:e december.

Har du en kvarskatt på mindre än 100 kronor behöver du inte betala ut detta. I annat fall kommer du få en uppmaning av Skatteverket att göra denna betalning. Överstiger kvarskatten 500 kronor kommer du få ett krav på betalning. Om du inte betalar beloppet detta år så kommer de fortfarande att finnas på ditt skattekonto till nästa år.

Till samlingssidan för deklarationsguiden

<- Till steg 2 och läs om tips och råd om hur du deklarerar