Antalet ROT-arbeten minskar

Vid årsskiftet så ändrades reglerna för ROT-avdraget och nu ser man en klar nedgång av antalet ROT-arbeten.

Från och med årsskiftet ändrades ROT-avdraget från att gälla för 50 procent av arbetskostnaden till 30 procent av arbetskostnaden. Nya siffror från Skatteverket visar nu på en klar nedgång av antalet ROT-arbeten, en nivå den inte legat på de senaste sex åren.

Företagarna försöker  få regeringen på andra tankar och återinföra 50 procentsavdraget igen genom #rotupproret på sin facebook-sida Facebook.com/rotupproret.