Arbetslösheten väntas stiga

År 2011 kommer sysselsättningen att öka med 90 000 jobb, men för de två nästföljande åren spår Arbetsförmedlingen stigande arbetslöshet. År 2013 väntas arbetslösheten stiga till 8,5 procent, jämfört med 7,6 procent år 2011.

Det visar Arbetsförmedlingens nya prognos, i vilken det framgår att arbetsgivarna har blivit mer försiktiga i framtidsbedömningarna. Enligt beräkningarna stiger arbetslösheten till 7,9 procent nästa år, för att sedan öka ytterligare år 2013.

Det är framförallt inom exportindustrin som jobben försvinner, då den påverkas mycket av omvärldens konjunkturnedgång. Dessutom kommer tillskottet av arbeten inom tjänstesektorn att halveras och jobben inom byggnadsverksamheten kommer att sluta öka.

Utmaningen för arbetsförmedlingen blir att möta den allt större gruppen av arbetssökande som har svårt att fort finna arbete. Det handlar framförallt om arbetssökande med funktionsnedsättning och de som är utrikes födda. Gruppen som har svårt att snabbt finna arbete kommer att öka med 40 000 personer fram till år 2013, då det förväntas vara 260 000 arbetslösa inom denna grupp.

Om du hör till dem som har jobb, eller nyligen har fått arbete, glöm inte att anmäla dig till a-kassan så att du inte går miste om ersättning om du skulle råka bli arbetslös.