Åtta designers tävlar om att utforma Sveriges sedlar

Första steget är avklarat av den designtävling som Riksbanken utlyste i april angående utformningen av Sveriges nya sedlar. Åtta tävlingsdeltagare har nu gått vidare och ska lämna förslag till utformningen av sedlarna.

Såväl kosnärer, som arkitekter och grafiska formgivare fanns bland de 46 sökande som ville delta i Riksbankens tävling. Av dessa har åtta stycken gått vidare och dessa är:

– Sirje Papp, grafisk formgivare och Vince Reichardt, bildkonstnär
– Göran Österlund, grafisk formgivare och gravör
– Göran Dalhov, konstnär och arkitekt
– Lars Arrhenius, konstnär och Martina Müntzing, konstnär
– Stockholm Design Lab – Björn Kussofsky, creative director, Per Carlsson, grafisk formgivare och Martin Mörck, gravör och illustratör
– Ali Tabatabai, innehavare och grafisk ledare, WEM3 och Mads Quistgaard, kreativ direktör och partner, designbyrån PLEKS
– Hans Cogne, grafisk formgivare och professor i grafisk design, Konstfack, Clara Terne, illustratör/grafisk formgivare och Lars Sjööblom, gravör/grafisk formgivare
– Gustav Granström, creative director/grafisk formgivare, Ritator, Oscar Laufersweiler, creative director/grafisk formgivare, Ritator och Peter Johansson, konstnär

Urvalet har baserats på konstnärliga verk och en skriftlig motivering. I slutet av januari 2012 ska tävlingsförslagen vara inlämnade och då påbörjas arbetet med att utse en vinnare. Under våren kommer sedan tidplanen för introduktionen av de nya sedlarna och mynten att utformas. Utgivningen kommer att ske tidigast 2014-2015.