Bankerna ska tvingas redovisa snitträntor

Finansinspektionen vill tvinga bankerna att vara öppna med sina faktiska boräntor eftersom skillnaden är ofta stor mot de listräntor som de går ut med.

Finansinspektionen, FI, anser att bankernas listräntor för bolånen är missvisande eftersom den faktiska räntan som kunder erhåller oftast skiljer sig till stor del. På grund av detta vill nu FI att bankerna ska tvingas att redovisa ett genomsnitt av de faktiska räntorna för alla bindningstider, för att underlätta för kunderna att jämföra de olika bankernas räntor.

FI har detta förslag ute på remiss och skulle regeländringen godkännas så kommer förändringarna att träda i kraft den 1 mars nästa år.

Redan nu har dock Skandiabanken gått ut med just sin snittränta och är den första banken att öppet redovisa sin snittränta.

Bankernas aktuella boräntor hittar du här >

Källa: FI.se