Bankomatbolag påväg att bildas

Bankerna bildar nätverk

Idag kommer uppgifter om att ett större bankomatbolag är påväg att bildas. Det är de stora bankerna Nordea, Handelsbanken, Danske Bank, Swedbank och SEB som tillsammans går ihop i ett större nätverk för att erbjuda gemensamma uttagsautomater för sina kunder. Det här kommer effektivisera arbetet och skapa en gemensam infrastruktur för uttagsautomaterna i Sverige.

Det är förvisso inget nytt om att människor som är kunder i en viss bank även kan ta ut pengar i andra bankers uttagsautomater. Men med det nya systemet kommer dagens uttagsmaskiner behöva moderinseras. Dessutom kommer det bli billigare för bankerna bakom eftersom man då delar på kostnaderna. Varje bank i det nya samarbetet blir ägare till 20 procent. Arbetet med att inleda överföringarna börjar redan nu till hösten. Planeringen är att de nya maskinerna skall lanseras under hösten 2011 och fortsätta genom hela 2012.

Det finns givetvis många tankar och idéer bakom processen. Men det är solklart att det kommer gynna bankerna som blir mer kostnadseffektiva. Samtidigt som de också minskar risken för värdetransportrån. Detta eftersom det kommer inte behövas lika långa transporter. Troligtvis är också att de som är kunder i bankerna kommer få kontoutdrag oavsett bank som pengarna plockas ut ifrån eftersom nätverket är detsamma.

Uppskattningen för de kostnader som väntas uppstå med implementeringen är fortfarande okända.