Basbelopp 2011

Basbelopp är något man kan stöta på i olika sammanhang. Årets prisbasbelopp har ökat med 400 kronor, men förra året skedde den första sänkningen någonsin. Kolla in tabellen med alla basbelopp för 2011 men även för föregående år.

Det finns tre olika typer av basbelopp prisbasbelopp, förhöjt prisbasbelopp och inkomstbasbelopp som kan vara viktigt att hålla reda på. Basbeloppet förändras beroende på olika faktorer och prisbasbeloppet samt det förhöjda prisbasbeloppet följer inflationen medan inkomstbasbeloppet förändras beroende på ett speciellt inkomstindex. Inkomstindex baseras på utvecklingen av inkomster för personer mellan 16-64 år.

Prisbasbelopp används bland annat för att bestämma taket i sjukpenningen, föräldrapenningen och sjukpension där taket idag är på 7,5 prisbasbelopp. Det förhöjda prisbasbeloppet används för att beräkna pensionspoäng inom den allmänna försäkringen. Inkomstbasbeloppet används inom bland annat pensionssystemet för att beräkna den högsta pensionsgrundande inkomsten och beräknande av de olika inkomstnivåerna inom ITP.

Det som var intressant var att prisbasbeloppet sänktes förra året, vilket aldrig har hänt sedan införandet 1960. Basbeloppet 2011 ökade dock med 400 kronor.

 

Kolla in tabellen nedan för basbeloppet 2011 och historiska värden

År Prisbas-
belopp
Förhöjt prisbas-
belopp
Inkomst-
basbelopp
2011 42 800 43 700 52 100
2010 42 400 43 300 51 100
2009 42 800 43 600 50 900
2008 41 000 41 800 48 000
2007 40 300 41 100 45 900
2006 39 700 40 500 44 500
2005 39 400 40 300 43 300
2004 39 300 40 100 42 300