Besked om reporäntan i morgon

Den 5 september kommer nästa reporäntebesked. Vi håller dig uppdaterad, men det mesta talar för att reporäntan lämnas oförändrad.

I dag har belut tagits om reporäntan och i morgon offentliggörs detta av Riksbanken. Senaste beslutet togs i juli och då lämnades reporäntan oförändrad. Enligt Riksbankens bedömning vid samma tidpunkt, är svensk ekonomi på väg mot en återhämtning men behöver fortfarande draghjälp. Enligt Riksbankens dåvarande prognos väntas inte reporäntan höjas förrän under andra halvåret 2014, vilket var samma bedömning som gjordes i april.

Vi följer reporäntebeskedet i morgon och ger senaste nytt om detta.