Bolånen bakom bankernas stora vinster

Igår rapporterades enorma vinster för Swedbank för de första tre kvartalen av 2010. Flera andra banker har också rapporterat om vinstlyft även om Swedbanks var väldigt högt. Här ställer man sig gärna frågan hur det kan gå så bra för de svenska bankerna? Vi har ju ändå precis lämnat en kris och landet har knappt återhämtat sig. Svaret är i många fall att det som ökar vinsterna är de marignaler som sätts på bolånen. Bolånen ger helt enkelt bankerna miljardvinster.

Enligt Finansinspektionen är det bolånemarginalerna som ligger bakom. Bolånemarginalerna är den skillnad som uppstår i bankernas utlåningsräntor mot kund och den ränta som de lånar in pengar från andra banker. Det kan sägas motsvara en klassiskt pålägg när ett företag köper in en produkt, lägger på en procent och säljer den vidare.

Bara på två år har marginalerna till bolånen fördubblats, från 0,6 procent till 1,2 procent. Finansinspektionen låter meddela att man håller koll på bankerna men i det stora hela har konkurrensen fungerat bra på den svenska bolånemarknaden. Det finns inga krav på hur stora marginalerna skall vara men det måste finnas en rimlig gräns som enligt FI är väldigt svår att avgöra.