Borg håller inte med Ingves om amorteringskrav från staten

Anders Borg anser inte, till skillnad från Stefan Ingves, att staten bör gå in med ett amorteringskrav på hushållens bolån och på så vis minst skuldsättningen.

Vi rapporterade häromdagen om att Riksbankschefen Stefan Ingves anser att staten bör gå in med amorteringskrav på bolån, om inte bankerna själva tar ett eget initiativ för att tvinga hushållen att amortera mera och därmed minska skuldsättningen. Men ett amorteringskrav från staten tror inte finansminister Anders Borg på.

Borg menar att amorteringskraven kan leda till oönskade effekter på bostadsmarknaden. Istället så arbetar man med att höja kapitalkravet på bolån och andra sätt för att bankerna ska omvärdera riskerna vid utlåning. Ett högre kapitalkravet innebär att bankerna måste ha ett högre kapital för att utfärda nya lån.

Borg vill istället vänta och se hur vad för effekt åtgärderna får och hur hushållen reagerar. Klart är i alla fall att hushållens skuldsättning måste minska, frågan är bara hur och det får framtiden utvisa.

– Jag tror att vi ska följa den plan som vi har lagt fast. Vi börjar med att höja bankernas kapitaltäckning och se över riskvikterna för bostadslån. Därefter ska vi se vad vi kan göra för att bankerna ska bli mindre beroende av växelkursbaserad finansiering. Sedan får vi se hur hushållen reagerar. Vi vill inte åstadkomma en kraftig sättning på bostadsmarknaden, utan försöka ta oss ur den här höga skuldsättningen lite gradvis, sade Anders Borg.

Källa: Svd.se