Bostadbubblan är nära

Många belånar sina bostäder men bostaden kan snabbt gå från att vara en bankomat och kassa ko, till att sänka hela din ekonomi till botten. Luras inte av de låga räntorna och de stigande bostadspriserna. När som helst nu snart kommer bostadspriserna att falla samt att en räntehöjning är ett faktum.

Att belåna sin bostad för att konsumera är det många som gör. I bra tider är detta inte ett ovanligt fenomen. I många andra länder har bostadspriserna fallit som en sten och det är bara en tidsfråga innan det händer i Sverige. Att belåna sin bostad i bättre tiden kan straffa sig hårt när värdet på bostaden sjunker. När värdet på bostaden understiger lånen du tagit på din bostad är du i en dålig sits.

Den ränteutveckling vi har idag pekar mot att reporäntan troligtvis kommer att nå fem procent inom två år. Det är en stor skillnad i mångas plånböcker från dagens reporänta på 1,5 procent. Troligtvis kommer värdet på bostäderna att sjunka i takt med att reporäntan höjs och bolåneräntan ökar.

När fler belånar sin bostad, och tar en högre risk, så påskyndar det en utveckling av bostadsbubblan, som kommer att resultera i att bostadspriserna sjunker rejält i värde. Samtidigt kommer bolåneräntan att skjuta i höjden och då gäller det att vara förberedd.