Reporäntan upp under 2011

Den 15:e december beslutade riksbanken att reporäntan kommer att höjas med 0,25 procent, till 1,25 procent. Nästa möte, där de kommer att diskutera en eventuellt höjning av reporäntan, kommer att äga rum den 14:e februari. Riksbankens prognoser visar på att reporäntan kommer att höjas flera gånger under 2011. Frågan är bara när och under vilka intervaller.

Den fortsatt starka svenska ekonomin samt högre bostadspriser och en sjunkande arbetslöshet är faktorer som gör att riksbanken överväger en höjning av reporäntan framöver. Enligt riksbankens prognoser kommer reporäntan att ligga på två procent under 2012.

Hushållens förväntningar ligger lite i underkant i jämförelse med reporäntans prognoser för 2012. Detta kan vara skäl till att höja reporäntan lite tidigare än tänkt, för att inte hushållen konsumerar eller kommer att låna mer än vad de har råd med. Det är viktigt att Sverige har stabil ekonomi där hushållen inte tar onödigt höga lån samtidigt som att bankerna inte tar för stora risker när det beviljar lånen.