Bostadsbidrag kan bli skuldfälla

Regeringen har lämnat in ett förslag om att avstämningen av bidragsgrundande inkomster ska genomföras tidigare än i dagsläget. Detta för att minska risken att barnfamiljer med låg inkomst ska bli skuldsatta.

Enligt den senaste inkomstavstämningen år 2016 fick ungefär en tredjedel för högt bostadsbidrag och blev därmed återbetalningsskyldiga. I år ska över 90 000 hushåll betala tilbaka

–I dag kan det dröja över två år från det att en familj söker bostadsbidrag till dess att de får veta om någon del av det utbetalade bidraget ska betalas tillbaka. Det innebär att barnfamiljer med låg inkomst blir återbetalningsskyldiga och hamnar i skuld. Så kan vi inte ha det, säger socialminister Annika Strandhäll.

Tidigare avstämning

Försäkringskassan har tidigare lämnat in förslag om att helt slopa avstämning och enbart göra en bedömning på den sökandes inkomst och historik. Men Regeringen har nu valt att föreslå en tidigare avstämning. Närmare bestämt 6 månader tidigare. De menar att ju tidigare återkravet kommer desto större är sannolikheten att hushållet har råd att betala tillbaka. Om förslaget går igenom börjar det gälla från och med januari 2019

Källa: SVT / Regeringen