Bostadspriserna stiger enligt hushållen

SEB:s Boprisindikator når sin högsta nivå på tio månader. Allt fler hushåll tror på stigande bostadspriser och allt färre på sjunkande priser.

Av de hushåll som har tillfrågats i undersökningen tror 41 procent på att priserna stiger, vilket är hela sju procentenheter fler än förra månaden. 26 procent tror att priserna sjunker och det kan jämföras med 33 procent förra månaden. Definitionen av SEB:s Boprisindikator är skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande respektive fallande priser. Indikatorn i mätningen i april ligger därmed på plus 15, viket är 14 enheter högre än förra månaden.

I mätningen tror hushållen också att reporäntan ligger på 1,57 procent om ett år, vilket kan jämföras med 1,54 procent i marsmätningen. Av de hushåll med bolån med rörlig ränta svarar sex procent att de tänkte binda räntan.

– Lugna ränteutsikter för det kommande året är sannolikt den viktigaste förklaringen till att hushållen nu är svagt positiva till utvecklingen på bostadsmarknaden. Och även om svensk ekonomi går svagt 2012 räknar sannolikt de flesta med att få behålla jobben, vilket också påverkar, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström i ett pressmeddelande.