Bostadsrättslånen – storstäderna de stora syndarna

Att det är dyrare att bo i storstäderna, är tydligt när man tittar på vilka som har de högsta lånen för bostadsrätter. I dessa dagar är det mycket prat och spekulationer om en eventuell bobubbla och när den eventuellt kommer att ge vika. Kreditupplysningsföretaget UC visar att Stockholmarna har det största bolåneberget för bostadsrätter.

Stockholmarna är de stora kålsuparna när det gäller bolån till bostadsrätter. Hela 63 procent av bostadsrättskrediterna innehas av Stockholmarna. Men det kan ju också bero på den höga prissättning på bostadsrätter.

Det är inte förvånande att andra storstäder ligger näst efter Stockholm, i denna statistik. Och malmöborna samt göteborgarna står för 10 respektive 11 procent av bostadsrättslånen.

Övriga Sverige står endast för 16 procent av bolån till bostadsrätter. Det är två skäl som utmärker detta. Speciellt är det priset på bostadsrätterna, men även att storstäderna är överrepresenterade när det gäller antalet bostadsrätter.

Mer konkret betyder det att Stockholmarna innehar bostadsrättslån på totalt 324 miljarder kronor, i jämförelse med malmöborna och göteborgarna som har 51 respektive 52 miljarder i bostadsrättslån.

Det är en besvärande utveckling att personerna i storstäderna innehar så stor andel av krediterna och det kan straffa sig när bostadsbubblan spricker.