Elfordonspremien eftertraktad

Nu har de första premierna på elfordon börjat betalas ut och trycket har varit stort. 40% av den reserverade budgeten har redan tingats.

Nu har elfordonspremien som regeringen tog beslut om i höstas börjat betalas ut. Den första februari trädde beslutet i kraft och redan första dygnet tog Naturvårdsverket emot 2289 ansökningar. I dagsläget är den siffran uppe i över 30 000. Bidraget som täcker 25% av inköpspriset (max 10 000kr), kan sökas av privatpersoner från 18 års ålder. Det går att söka retroaktivt för dem som köpt elfordon från 20 september 2017 och framåt. Vänta inte, 137 miljoner av potten på 350 miljoner har redan gått åt.

– Söktrycket har varit gott och verkligen kickat i gång den här sista månaden. Från vecka 15 har vi legat på över 2000 ansökningar per vecka – och det ökar, säger Tomas Hallqvist, chef för miljöbidragsenheten vid Naturvårdsverket.

Ansök digitalt

För dig som vill att din ansökan ska behandlas fortast möjligt rekommenderar Tomas att söka premien digitalt. Pappersansökningar tas även de emot men att ansöka digitalt är det mest effektiva och säkraste sättet att söka.

Osäkert inför kommande år

Skulle potten ta slut hamnar de som sökt premien på väntelista till kommande år. Men om bidraget kommer att leva vidare återstår att se efter valet.
Vi är väldigt beroende av valutgången eftersom alliansen har sagt att den här typen av bidrag inte ryms i deras budgetar. Förutsatt att det blir samma regering som nu så kommer den här satsningen att pågå under tre år, säger Tomas Hallqvist.

Källa: Naturvårdsverket
Expressen – dina pengar