Bra läge för investering i råvaror

Lagernivåerna för råvaror som basmetaller och jordbruksprodukter är låga just nu samtidigt som priset nästan inte kan bli lägre. Det gör att en prisstegring är att vänta.

Basmetaller är exempelvis nickel, zink, och aluminium som alla tre väntas att öka i värde under året. Det gör att en investering i någon av dessa råvaror ytterst intressant.

När det gäller spannmål ska man fortfarande avvakta lite då priset fortfarande kan sjunka något. Men samma gäller här att priset kommer sannolikt att öka under året. Så om man har lite koll kan man tjäna en hacka.

Priset på olja kommer sannolikt öka med tanke på oroligheterna i mellanöstern. Samtidigt som Kina troligtvis kommer att ha en fortsatt hög efterfråga på olja. Sammantaget gör att olja ses som ett relativt bra och intressant investeringsalternativ framöver. Men detsamma gäller här, att ha koll på vad som händer i världen och åt vilket håll utvecklingen går.