Råvaror

handla med råvaror

Att investera i råvaror skiljer sig en del ifrån att investera i exempelvis fonder, aktier och andra värdepapper. Framförallt då du kan inhandla råvaran helt själv utan några externa instrument. Med andra ord krävs det inte att du går via börsen för att göra din investering. Däremot är det mycket vanligt att man gör just detta och då handlar man i regel med Open End-certifikat eller CFD-kontrakt. Under de senare åren har det både blivit vanligare men framförallt enklare för vanliga privatpersoner att handla råvaror via börsen. Dock bör man vara medveten om att råvaruplaceringar utgör en hög risk. Speciellt om du använder dig av hävstångsprodukter. Se därför till att vara varsam med investeringarna om du inte har någon tidigare erfarenhet av handel med råvaror. Du bör också vara medveten om att historisk avkastning aldrig är någon garanti för framtida avkastning. När du är införstådd i detta kan du med fördel handla råvaror i form av alltifrån guld till olja, naturgas, kaffe, vete och majs.
Att investera i råvaror

Det finns många fördelar med att investera i råvaror. Framförallt då råvaror inte har någon korrelation med traditionella aktier och fonder. Det betyder att råvarupriset inte påverkas av upp- eller nedgångar på börsen. Med anledning av detta kan man fundera över huruvida ens investeringsportfölj bör innehålla någon form av råvaruinvestering. Genom att investera i råvaror kan man sprida ut risken i portföljen. Det är vanligt förekommande att i alla fall ha två eller tre råvaruinvesteringar i sin portfölj. Amerikaner brukar säga att investeringsportföljen alltid bör innehålla tio procent i guld. Detta då det i regel är en stabil investering på sikt.

En annan positiv faktor med råvaror är att det är ytterst svårt att påverka eller manipulera råvarupriserna. Samtidigt finns det råvaror som ofta följer ett specifikt mönster, beroende på säsong. Detta gör det lättare att förutsäga hur priset kommer att variera, vilket är något man kan utnyttja. Vidare är tillgången av råvaror relativt konstant till skillnad från varor som produceras.

Valutan är en viktig faktor när du handlar med råvaror

Valutor (speciellt dollar) är också en faktor som påverkar priset för många råvaror. Att ha koll på kurserna för de olika valutorna och hur dessa förändras är A och O. Annars finns det risk att din investering inte blir så fördelaktig trots allt. Det finns olika sätt att investera i råvaror. Det självklara sättet är att köpa fysiska råvaror så som en guldtacka eller ett silversmycke. Dock är det inte det bästa alternativet då fysiska råvaror som köps ofta får ett påslag. Med anledning av detta behöver du betala mellan 5-15% mer än själva värdet av råvaran. Ska du investera i fysiska råvaror bör du därmed veta att du kan få ett bra pris.

Råvarufonder

Har du redan en fonddepå och vill sprida dina risker ytterligare är råvarufonder ett ypperligt alternativ. Råvarufonder är högriskfonder som investerar i ett förutbestämt antal råvaror. Innan du väljer att investera i en råvarufond läs nog vad fonden inriktar sig på när det gäller investeringar i råvaror och vilken valuta som de handlar med. Fondavgiften är också en viktig del, en allt för hög avgift kan göra att din investering inte blir lika lönsam som det verkade på förhand. Råvarufonder är därmed ett enkelt och bra alternativ för den som vill handla med råvaror och diversifiera sin portfölj ytterligare.

Råvarucertifikat

Ett annat alternativ är att handla med råvarucertifikat eller att köpa aktier i ett gruvbolag eller en producent. Det senare alternativet är ofta inte speciellt lockande eftersom det finna många faktorer som påverkar hur värdet på aktien förändras för bolaget. Råvarucertifikat är en bättre investering i detta fall då värdet på certifikatet direkt följer råvarupriset.

Stockholmsbörsen öppnade för handel med råvarucertifikat 2008 och efter detta har allt fler svenskar intresserat sig för råvaror. Med råvarucertifikat kan du handla på samma sätt som du handlar med aktier eller fonder. Du kan då antingen välja råvarucertifikat för en specifik vara eller ett certifikat som innehåller flera olika råvaror. Råvarucertifikat är ett bra alternativ för nybörjaren, på grund av enkelheten till en relativt låg risk.

Andra liknande värdepapper

Andra alternativ att handla med är terminer, CFD eller optioner. Nackdelen med dessa alternativ är att risken är stor och att du kan förlora mycket pengar. Med ett CFD-kontrakt behövs dock inte så stor insats men du kan å andra sidan förlora mycket pengar under kort tid. Optioner kräver ett större kapital och det är en krångligare variant med tanke på prissättningen. Däremot är utbudet av råvaror är stort.

Senast uppdaterad: 2019-07-23