Contract for Difference – CFD

Idag finns det ganska många olika sparandeformer att satsa sina pengar i ute på på marknaden. Något som är relativt nytt i Sverige är det som fått namnet Contract for Difference eller som det förkortas, CFD. Direkt översatt till det svenska språket är det alltså en form av kontrakt för mellanskillnaden. CFD kan sägas vara motsatsen till en aktieindexobligation i den bemärkelsen att i en aktieindexobligation kan du bara förlora det belopp som du valt att satsa medan i en CFD kan du förlora betydligt mer än det du har satsat. Givetvis gäller också omvänt med att tjäna pengar. En annan väsentlig skillnad mellan en aktieindexobligation och en CFD är att i ett sparande via en CFD är det personen själv i fråga som väljer vad som skall ingå i portföljen medan det i en aktieindexobligation är mäklaren som väljer. Det här gör att sparandet i en CFD passar bättre för en person som är betydligt mer aktiv på marknaden för att hela tiden kunna hålla sig uppdaterad och följa med i vad som händer med de olika tillgångarna. Här föreligger en mycket stor risk att förlora pengar men också en stor möjlighet att göra mycket större summor än något annat sparande.

Möjligheter med CFD

Sparandeformen CFD kom till Sverige så sent som under 2007 och är idag relativt okänd för allmänheten. Europa har haft och känt till konceptet sen en tid tillbaka och vissa människor har gjort stora vinster med sparandeformen. Faktum är att CFD-handel står för närmare 30 procent av Londonbörsens handel. Det som gör CFD väldigt spännande är att du får tillgodoräkna dig avkastningen samtidigt som den sker. Det innebär att när det sker en positiv värdeförändring går kapitalet rakt in på kontot och du kan investera i nya tillgångar för att tjäna ännu mer pengar. Det är också så att hävstångseffekten på en CFD är extremt hög vilket påverkar vinsten alternativt förlusten avsevärt. Normalt sätter du endast in 5 procent av en underliggande tillgångs värde och lånar resten av en mäklare. Det här gör att du kan få en extremt stor avkastning i förhållande till satsat kapital. Likväl kan en liten värdeförändring får stor negativ påverkan på ditt aktiekonto som du inte ens har satsat i en tillgång vilket råder att handel med CFD skall ske med mycket stor försiktighet.

Handel med underliggande tillgångar

Handel med CFD har öppnat för en helt ny marknad för privatsparare världen över. Eftersom i stort sätt alla marknader är öppna för handel med CFD är urvalet av tillgångar att satsa i nästan oändligt. Eftersom du handlar med underliggande tillgångar finns det stora möjligheter att satsa pengarna i stort sätt i vad som helst. Allt från råvaror till aktier eller fonder. Det är samtidigt en mycket stor utmaning att lyckas med handlandet av CFD eftersom det finns ett så pass stort urval. Handeln är dessutom mycket föränderlig vilket gör att ibland måste besluten komma per omgående utan några som helst underliggande analyser vilket givetvis också kan leda till oanade följder, positiva som negativa.

Tekniken med CFD

För att förklara själva tekniken i handel med CFD så utgår man från vad förkortningen egentligen står för. Contract for Difference eller Kontrakt med mellanskillnaden är egentligen en ganska bra beskrivning. Det du gör är att du satsar pengar i hur mycket värdet på en viss typ av underliggande tillgång kommer förändras över tid. Det här gör att du kan satsa i både negativ förändring och i positiv förändring. Begreppen Lång och Kort position används i det här sammanhanget där du i Lång position agerar köpare av den underliggande tillgången och således söker efter en positiv värdeförändring medan du i kort position agerar säljare och vill ha en negativ värdeförändring för att köpa tillbaka tillgången billigare än vad du sålde den för. Allt det här går med automatik beroende på hur du satsar dina pengar.

Förutsättningar för CFD

Det här är endast en kortfattad genomgång av begreppet CFD och den innehåller oändligt mycket mer information. Det här är för att du som intresserad skall få upp ögonen för handelselementet och därmed bli intresserad av att lära dig mer. Glöm inte att alltid rådgöra med aktiemäklare eller personlig bankman innan du satsar dina pengar. Särskilt i sammanhang av kontrakt med mellanskillnaden då de är förknippade med oerhört stora risker. 

Passar

Människor som har stor kontroll på aktiemarknadens utveckling. Det är nästan en förutsättning att du handlar med någon form av daytrading för att det skall passa dig.

Risk

CFD har den absolut högsta risken av de olika presenterade sparandeformerna. Här finns stora möjligheter att ta hem stora summor pengar men eftersom det du satsar inte är det enda du kan förlora vid en eventuell förlust är handel med CFD förenat med mycket stora risker, inte minst på grund av den stora hävstångseffekten som är inbakad i handelsformen.

Avkastning

Om du är extremt duktig på att följa med i börsvärlden och redan sitter och daytradar mycket kan CFD ge en enorm avkastning. Eftersom du endast satsar 5 – 10 procent själv av insatsen innebär det att den procentuella vinsten kan bli extremt hög eftersom mäklaren lånar ut resten av värdet på tillgången och du får ta del av hela vinsten.