Då återinförs uppskovstaket på reavinstskatt

Har du erfarenhet av bostadsförsäljningar så vet du säkert redan om att det är möjligt att skjuta på beskattningen av reavinsten. Detta är en möjlighet många tar till vara på då det innebär att man slipper skatta en stor summa pengar direkt efter sin försäljning. Skatten på den eventuella vinst som görs vid försäljning av en permanentbostad kallas reavinstskatt och ligger för närvarande på 22%. Med nuvarande regler behöver man dock inte betala 22% av sin vinst i skatt omedelbart. Istället kan denna skjutas upp under förutsättning att man betalar en årlig skatt som ligger på 0,5% av vinsten. För att få uppskov på reavinsten krävs det vidare att du varit bosatt i bostaden som sålts i minst ett år innan försäljningen sker. Alternativt att du varit bosatt i bostaden under minst tre av de fem senaste åren. Under de tre senaste åren har det inte funnits något tak för hur stort uppskovsbeloppet får vara. Detta är dock något som kommer att förändras den 1 Juli 2020 då Regeringen återinför uppskovstaket på reavinstskatt.

Det uppskovstak på reavinstskatt som tidigare fanns kommer alltså att återinföras. Dock kommer det nya uppskovstaket mer än fördubblas i jämförelse med hur det såg ut tidigare. Det nya taket kommer att ligga på 3 miljoner kronor och detta innebär enligt en artikel i Dagens Nyheter att 95% av alla svenskar som äger en bostad kan få fullt uppskov. Den främsta anledningen till att man genomför förändringen och även inför ett ökat maxbelopp är att man vill få igång bostadsmarknaden igen.

Så drabbar uppskovstaket dig

Nytt uppskovstak på reavinstskatt Om du inte äger den bostad du bor i och inte heller ämnar att göra några bostadsaffärer inom snar framtid så kommer du inte märka av återinförandet av uppskovstaket på reavinstskatt. Den nya förändringen drabbar främst dig som tänkt sälja din permanentbostad. När man säljer sin bostad för mer än den köptes för har man gjort en kapitalvinst som vilken som helst. Detta innebär att man måste skatta på det kapital man tjänat. Skillnaden med vinster som genereras vid bostadsaffärer är att dessa kallas för realisationsvinster. Vidare har man möjlighet att göra uppskov för beskattningen av vinsten vilket inte är fallet vid andra kapitalvinster. Reavinstskatten på privata bostäder ligger på 22% vilket innebär att man kan får skatta väldigt mycket pengar om man gjort en lyckad bostadsaffär. Köper du däremot en ny bostad efter det att du sålt din gamla bostad så kan du begära uppskov på reavinstskatten. Detta innebär inte att du slipper betala skatt men du har möjlighet att skjuta upp hela eller delar av den vinst du gjort. Om du begär uppskov på reavinstskatten så kan du istället för att skatta 22% av vinsten direkt betala en årlig skatt på 0,5%.

De nuvarande reglerna innebär att du kan göra uppskov på reavinstskatten oavsett hur stor denna är. Men från den 1 Juli nästa år kommer det att finnas ett uppskovstak. Taket kommer att ligga på 3 miljoner kronor vilket alltså utgör en gräns för hur mycket reavinstskatt man får skjuta upp. Innan uppskovstaket slopades förra gången så låg taket på 1,45 miljoner vilket är betydligt lägre än det tak som kommer införas nästa sommar. Med anledning av detta kommer det nya uppskovstaket inte påverka särskilt många människor. Istället kommer hela 95% av de som säljer sina bostäder fortfarande kunna göra uppskov på hela reavinsten.

Att göra uppskov eller inte

Att göra uppskov på reavinstskatten är frivilligt men många som direkt efter försäljning köper en ny bostad väljer att göra det. Detta då man behöver pengarna till att finansiera det nya boendet. Dessutom finns det en så kallad "frivillig återföring" som innebär att man när som helst kan välja att börja betala av uppskovet. Men det finns även bra anledningar att betala reavinstskatten direkt. Dels slipper man dras med sin skuld som någon gång faktiskt måste betalas i sin helhet. Men det kan även vara fördelaktigt att betala skatten medan ränteläget är lågt. Om räntorna är rekordlåga som nu tjänar man ofta på att betala vinstskatten direkt. Boupplysningen ger ett bra exempel på detta där de räknar ut årliga kostnader för uppskov och sätter dessa i relation till kostnaderna som blir när man betalar in skatten och istället utökar sitt bolån. Vid en skatt på 110 000 kr och en boränta på 2% (högt räknat) blir den årliga kostnaden 1540 kr. Medan kostnaden för att skjuta upp samma belopp blir 1875 kr. Har du en låg boränta och kan baka in skatten i ditt bolån så kommer du alltså tjäna på att betala skatten direkt och inte göra uppskov.