Danske Bank sänker boräntor

I ett pressmeddelande går Danske Bank ut med att de kommer att sänka sina boräntor på bred front. Störst förändring gäller bolån med en bindningstid på två år som sänks med 0,07 procentenheter.

Förra månaden sänkte Danske Bank den treåriga och femåriga boräntan och nu är det återigen dags för en justering. Denna gång sänker dock banken räntorna på bred front och lämnar endast tremånadersräntan samt femårsräntorna oförändrade.

Nedanstående räntor kommer att gälla från och med den 25 september.

De övriga bankernas boräntor hittar du här >

 

Bindningstid Förändring Ränta
3 månader Oförändrad 2,42 %
1 år -0,03 2,35 %
2 år -0,07 2,42 %
3 år -0,05 2,58 %
5 år Oförändrad 3,05 %
10 år -0,03 3,95 %