De flesta tror att börsen slutar på plus

Majoriteten av svenska folket tror att börsen slutar på ungefär 5-10 procent plus i år. Det visar en undersökning från SBAB.

Eftersom börsen har visat såväl upp- och nedgångar i år har SBAB genomfört en undersökning bland svenska folket, som handlar om synen på börsen det närmaste halvåret. Drygt 1000 personer svarade på enkäten och när den genomfördes stod börsen på cirka plus fem procent sedan januari.

Av de tillfrågade svarade 28 procent att börsen kommer att stiga ytterligare 1-5 procent och 26 procent trodde att börsen slutar oförändrad från och med nu. Det innebär alltså att de flesta tror att börsen kommer att sluta på plus 5-10 procent år 2013, vilket är genomsnittet sett över en längre tid. Det är de osäkra finansiella tiderna som gör att flera tror att börsen blir stillastående.

I undersökningen var det fler män män kvinnor som trodde på att börsen kommer att stiga det närmaste halvåret.