Deltidsarbete under småbarnsåren påverkar pensionen

Under småbarnsåren väljer många föräldrar att arbeta mindre. Det är framförallt kvinnor som har ett deltidsarbete och dessa riskerar att förlora stora belopp som pensionär.

Över en miljon miljon människor arbetar deltid i Sverige. Av dessa är det främst kvinnor som har minskad arbetstid.  35 procent av de sysselsatta kvinnorna arbetar deltid medan motsvarande siffra för männen är 13 procent. I en undersökning som AMF har genomfört blir effekterna av deltidsarbete kännbara som pensionär. Till exempel minskar tjänstepensionen för en halvtidsarbetande offentliganställd med 7000 kronor varje år vilket innebär cirka 14 procent. Dessutom blir den allmäna pensionen mindre.

Tjänstepension är uppskjuten lön som kommer från arbetsgivaren. Visst kan man behöva gå ner i arbetstid när barnen är små för att få livet att fungera, men många tänker inte på att sänkta inkomster under en längre period slår hårt mot pensionen, säger Carina Blomberg, trygghetsekonom på AMF i ett pressmeddelande.

För att kompensera de negativa effekterna som ett deltidsarbete kan ge på lång sikt, kan en idé vara att den som jobbar heltid tänker på att ha ett högre privat pensionssparande. Ett annat sätt är att föra över premiepensionsrätter från den med högre inkomst till den med lägre inkomst, något som kan nyttjas av gifta par.