Pensionsspara – säkra din framtid

Pensionsspara Efter att det nya systemet infördes har det blivit allt mer viktigt att börja tänka på sin pension i ett tidigt stadium i livet. Ju tidigare du kan inleda ditt pensionssparande, desto mer pengar kommer du kunna unna dig själv när du har pensionerat dig. Förenklat kan pensionen förklaras enligt nedanstående information. Om du vill veta mer om pension och pensionssparande så finns det numera en hel avdelning om pension på Allt om Spara.

Hur pensionen fungerar

Alla människor har rätt till allmän pension och pensionssparande. Den allmänna pensionens storlek baseras helt och hållet på vilken lön du har haft och hur länge du har jobbat. Den här pensionen finansieras av dig själv varje år då du via deklarationen varje år betalar 18,5 procent av din inkomst. Du ser den här rutan benämnd som pensionsavgift i din deklaration. Vidare så är det vanligt att du också får pension av din arbetsgivare. Det är den är delen av pensionen som kallas för tjänstepension. Den är antingen avtalad eller individuell. Den här delen av pensionen bekostas av din arbetsgivare.

Generellt blir den här summan totalt mellan 50 och 65 procent av din totala lön när du går i pension vid 65 års ålder. Det är här du skall ta ställning till om du själv är nöjd med att få 50 procent mindre i ersättning varje månad eller om du vill börja spara ihop pengar själv för att unna dig lite mer i framtiden. Om inte så är det då viktigt att ta tag och börja med ett privat pensionssparande.

Olika typer av pensionssparande

Ett pensionssparande kan ske på flera olika sätt. Vanliga sätt att spara är via individuellt pensionssparande, IPS. Här väljer du helt och hållet själv hur mycket pengar du vill sätta undan. Skulle du avlida tillfaller de sparande pengarna din make, sambo eller barn. Finns ingen av dessa förmånstagare går det till arvingar eller till testamenterade personer.

Ett annat bra sätt att pensionsspara på är via fonder. Du väljer själv om du vill ha räntebärande papper eller aktier och du kan själv avgöra när du vill ta ut pengarna samt vem som skall ärva pengarna vid din bortgång.

Pensionsförsäkring

Genom sparande i en så kallad pensionsförsäkring så kombinerar du sparande och försäkring. Du betalar vanlig inkomstskatt när du tar ut pengarna samt också en årlig skatt som är schablonmässig. Sparandet är bundet och du kan tidigast börja ta ut pengarna när du är 55 år gammal. Förmånstagare eller ärvande personer vid din bortgång är samma som vid IPS. Om det helt och hållet saknas förmånstagare går pengarna till försäkringskollektivet, det vill säga andra försäkringstagare.