Individuellt pensionssparande, IPS

Ett individuellt pensionssparande, IPS, kan sedan den 1 januari 1994 utföras av de som så önskar. Pengarna sparas på av Finansinspektionen godkända pensionssparande-institut. Här har alla privatpersoner som önskar rätt att spara en summa pengar. Ofta omfattas de här företagen av banker eller värdepappersbolag. Sparandet får endast ske om ett skriftligt avtal har upprättats där spartider, tidsbestämning om när utbetalningarna skall inledas och på hur många år utbetalningarna skall ske har skrivits ned. När allt det är klart skapas ett individuellt pensionssparkonto. Summan på kontot måste redovisas varje år, både som ingående och utgående värde.

Tvunget att spara med kontanter

Ett pensionssparande på det här viset får endast ske explicit med hjälp av kontantinsättningar. Det är alltså inte möjligt eller tillåtet att lyfta in ett befintligt sparande i pensionssparandet, förutsatt att det inte tas ut och sedan betalas in kontant till pensionssparandet. Sparandet placeras sedan av institutet i bankkonton på svenska eller utländska banker, i svenska eller utländska värdepappersfonder eller i enskilda aktier, både svenska som utländska. Det är möjligt att när som helst byta eller omplacera värdet på kontot.

Regler om skatt vid pensionssparande

För människor som tagit tag i sitt pensionssparande och varit på banken för rådgivning kommer garanterat att känna igen siffran 12 000 kronor. Den här summan var den nivå som man maximalt fick spara om året för att undvika beskattning som vanlig inkomst.

Men från den 1 januari 2015 ändrades reglerna för privat pensionssparnade. Avdraget sänktes från 1000 kronor i månaden till 150 kronor i månaden, det vill säga att totalt 1800 kronor får dras av i deklarationen för privat pensionssparnande. Sparar du mer får du betala skatt på den överskjutande delen när du sätter in pengarna och tar ut dem. För dig som saknar tjänstepension eller är egen företagare får du dock även spara 35 procent av inkomsten upp till 10 prisbasbelopp.

Dessutom har regeringen aviserat att avdragsrätten för privat pensionssparande helt kan komma att slopas från 2016.

Pensinosmyndigheten ger dessa exempel på andra sparalternativ:

– Investeringssparkonto (ISK)
– Kapitalförsäkring
Amortera på bolån 

Insättningsgaranti och villkor

Ett individuellt pensionssparande har inte speciellt många villkor. Här är det helt hållet individen som väljer vilken avkastningen skall bli eftersom man själv verkar över sina placeringar, förutsatt att man inte bett någon att göra det åt en.  Det finns ofta inget inbyggt försäkringsskydd vilket kan leda till en osäkerhet. Vill man ha skydd går det att komplettera det. Ett individuellt pensionssparande täcks heller inte av den statliga insättningsgarantin vilket inte är helt känt bland svenskar i allmänhet.