Kapitalförsäkringar – utan reavinstskatt

Kapitalförsäkringar infördes som ett alternativ till det nuvarande systemet med handel av aktier och fonder. Den grundläggande tanken är att de som sparar ska kunna komma ifrån reavinstskatten som tillkommer vid försäljningen av aktier eller fonder. Reavinsten ligger runt 30 procent och beräknas på den vinst man har gjort från köpet av aktierna eller fonderna. Har man haft en god avkastning under åren så kan man åka på en rätt rejäl reavinstskatt.

Exempelvis om du började spara i aktier till din son från och med födseln, med tanken att han ska få del av aktierna när han fyller 18 år, kan det blir problem. När din son fyller 18 år och vill ta ut pengarna så måste han då deklarera vinsten/avkastningen som en inkomst, samt att han måste året därpå betala in reavinstskatt. Eftersom det räknas som en inkomst kan detta exempelvis krocka med CSN, försäkringskassan eller liknande, som har en maxgräns för vad man får ha för inkomst varje år för att få bidrag.

Slipp reavinstskatten med kapitalförsäkringar

För att undvika att problem med skatter och inkomstdeklaration uppstår, kan man då välja att spara i en kapitalförsäkring istället. En kapitalförsäkring är en depå, och kan liknas med en portfölj, där du kan köpa och sälja olika typer av investeringar. Det som är fördelaktigt med en kapitalförsäkring är att du kan köpa och sälja inom depån utan att behöva betala reavinstskatt.

Med kapitalförsäkringar så betalar man istället en årlig schablonmässig skatt. Skatten på kapitalförsäkringar beräknas som 27 procent av den genomsnittliga statslåneräntan för året innan. För 2011 ligger den årliga skatten på 0,86 procent (27%*3,18%). Sen tillkommer det också en årlig avgift på de flesta kapitalförsäkringarna.

Handla aktier hos Avanza

Fördelar och nackdelar med kapitalförsäkringar

Att välja kapitalförsäkringar framför det vanliga alternativet med aktiedepå eller fonddepå, är inte alltid bara positivt eller enkelt. Här nedan har vi staplat lite argument för och emot kapitalförsäkringar, i jämförelse med aktiedepå eller fonddepå.

Fördelar

  • Det går att handla med dina finansiella produkter inom en kapitalförsäkring och man slipper reavinstskatten

  • När du tar ut pengar från en kapitalförsäkring behöver du inte betala skatt

  • Bra när börsen går upp, lägre skatt

Nackdelarna

  • Ej avdragsgill det vill säga, man kan ej kvitta vinster eller förluster

  • Man kan ej handla med warranter eller optioner, inom en kapitalförsäkring

  • Eftersom du inte är en direkt ägare av aktier och fonder i din kapitalförsäkring kan du heller inte göra din röst hörd på bolagsstämmor

  • För att ta ut pengar ur en kapitalförsäkring så måste du fylla i en blankett och skicka in

  • Du kan endast sätta in kapital, du kan ej flytta in aktier utifrån

  • Du kan behöva betala en årlig avgift

  • Dålig vid en nedgång av börsen, högre skatt