Reavinst och Reaförlust

En gång om året sitter vi alla där och sliter våra gråa hår över deklarationen. Det är okända termer och begrepp som man helt plötsligt ska förstå sig på. Därtill behöver man uppge om man jämkat, gjort ett momsavdrag eller gjort några reavinster eller reaförluster. Ibland kan det kännas hopplöst och det är också av denna anledning som många svenskar lämnar deklarationen till en expert som får sköta allt. Men har man bara lite tålamod så kan man faktiskt lösa det mesta själv. Om detta känns långt ifrån sanningen så kanske denna guide om reavinst och reaförlust kan klargöra en del saker för dig. Detta är nämligen två av de begrepp som oftast blir aktuella under deklarationstider.

Det här är reavinst

reavinst Reavinst är ett uttryck som kommer från ordet realisationsvinst. En reavinst är den skillnad som blir mellan anskaffningspris och försäljningspris vid försäljning av lösöre eller fast egendom. Med andra ord handlar det om vinsten du gör när du säljer värdepapper, bostäder eller annan fast egendom. Även andra tillgångar kan räknas med här och vi tänker inte redovisa dom alla. Istället fokuserar vi på hur beskattningen på reavinst fungerar. Först bör du dock vara medveten om att reavinst inte gäller yrkesmässiga transaktioner. Vinster som görs inom handel och affärsverksamhet räknas istället som rörelsevinst. Något som även kan gå under begreppen rörelseresultat och EBIT (Earnings before Interest and Taxes). När det handlar om reavinst så är detta oftast förenat med att man som privatperson säljer ett hus eller en bostadsrätt.
Skatt på reavinst

skatt på reavinster Om du sålt din bostad eller dina värdepapper och gjort en reavinst måste du skaffa för vinsten. Skatten du tvingas att betala går under benämningarna reavinstskatt och kapitalvinstskatt. Hur stor procent reavinstskatt du måste betala beror på vilken typ av egendom det är du sålt. Har du exempelvis sålt en privat bostad så ligger reavinstskatten på 22%. Detta då du skattar 22/30 av den reavinst du gjort samt betalar vanlig skatt på 30%. Uträkningen blir då 22/30*30% vilket i praktiken blir 22%. Detta innebär att du som gjort en reavinst på 500 000 kr på din bostadsförsäljning måste skatta 110 000 kr. Uträkningen är dock aningen förenklad. I verkligheten får du först göra avdrag för renoveringar du gjort i bostaden. Detta innan du räknar ut vilken skatt du ska betala på reavinsten. Har du tänkt köpa en ny bostad så kan du även begära uppskov på reavinstskatten. Detta innebär att du skjuter upp betalningen av skatten. Du bör dock vara medveten om att du ändå får betala en årlig skatt som är 0,5% av beloppet du begärt uppskov för.

När det gäller reavinster eller kapitalvinster från värdepappershandel så ligger reavinstskatten på 30%. Detta gäller dock enbart om du handlat aktier och fonder via en vanlig depå. Har du istället ett ISK-konto eller en kapitalförsäkring så betalar du istället en årlig schablonskatt. Du kan läsa mer om dessa skatter här på Allt om Spara.

Du som säljer en näringsfastighet som fysisk person måste betala skatt på 90% av reavinsten. Detta gäller även dig som är delägare i ett handelsbolag och gör en försäljning av näringsfastighet. Notera att reglerna enbart gäller för en icke yrkesmässig försäljning. Skatten på hela kapitalvinsten blir med dessa fakta 27%. Finns det ett underskott i samma verksamhet som fastigheten så ska detta dras av från kapitalvinsten.

Vad är en reaförlust?

Som namnet antyder så är en reaförlust en förlust du gör i samband med att du säljer en bostad, värdepapper eller andra tillgångar. Det kan bland annat handla om att du gör en försäljning av din lägenhet och inte får tillbaks den summa du betalade för den initialt. Du har då gjort en reaförlust som innebär värdet vid försäljning minus summan du gav för lägenheten. Detsamma gäller vid försäljning av fonder om du exempelvis köper fonder för 20 000 kr och sedan säljer samma fonder för 15 000 kr. Då är själva reaförlusten 5000 kr. När du gör en reaförlust vid försäljning så behöver du inte betala någon skatt.

Du som sålt en privat bostad och gjort en reaförlust har möjlighet att göra avdrag. Avdraget kan enbart göras samma år som förlusten inträffat. Avdraget innebär att du får dra av halva förlusten. Den del som är avdragsgill kvittas sedan mot vinster och inkomster som du tar upp under kapital i din deklaration. Du som gör en förlust som är större än de vinster och inkomster du haft under året kommer att få ett underskott i kapital. Har du ett underskott på upp till 100 000 kr så ger Skatteverket dig en skattereduktion på 30%. Underskott som överstiger denna summa ger dig en skattereduktion på 30 000 kr. Du får dessutom 21% skattereduktion på den del av underskotten som är över gränsen på 100 000 kr.

Notera dock att man inte kan kvitta reaförluster från värdepapper med reavinster på bostadsförsäljningar. Istället får reaförluster på värdepapper enbart kvittas mot reavinster inom samma kategori.