Reavinst och Reaförlust

En gång om året sitter vi alla där och sliter våra gråa hår över skattepapperna. Termer och begrepp ska förstås, det är jämkningar, avdragsgilla utgifter, kanske momsavdrag eller reavinster och reaförluster. Många ger upp och lämnar in deklarationen till ett proffs, trots att man med lite tålamod själv faktiskt skulle ha kunnat lösa det. Här nedan reder vi ut två begrepp, reavinst och reaförlust, som är aktuella för många i deklarationstider.

Såhär räknar du ut din reavinst.

Reavinst, eller realisationsvinst som det egentliga namnet är, innebär skillnaden mellan vad du har betalat för värdepapper (aktier, fonder), fast egendom eller andra tillgångar, och vad du fick när du sålde dem. Reavinst är alltså den vinst som du fick vid försäljning. Men detta gäller inte yrkesmässiga transaktioner, en person som jobbar med handel redovisar istället vinsten under begreppet ”rörelsevinst”. Vanligtvis talar man om reavinst när det gäller försäljning av hus eller bostadsrätter.

Förvalta din reavinst

Skatt på reavinst

Om du har gjort en reavinst måste du skatta på beloppet. Denna skatt kallas reavinstskatt eller kapitalvinstskatt. Skattesatsen på reavinst ligger på 30 %. Men inte alltid, vid reavinst på vissa typer av egendomar behöver du enbart skatta på en del av din reavinst. Har du sålt din privata bostadsrätt och tjänat 1 000 000 kronor, behöver du skatta på 22/30 av reavinsten ihopslaget med den vanliga skatten på 30 %. Det innebär i praktiken 22 % på vinsten (22/30*30 %), det vill säga cirka 220 000 kronor. Detta exempel på reavinst och beskattning är dock ganska förenklat, i verkligheten tar du bland annat hänsyn till om du har renoveringskostnader, samt om du har tänkt köpa en ny bostad. Säljer du en näringsfastighet skattar du på 90 % av reavinsten. Om du spara pengar i ett vanligt sparkonto, exempelvis Akelius Spar som just nu har en mycket bra ränta, då behöver du inte realisera dina vinster. Däremot är det vanlig inkomstbeskattning på avkastning från ränta.

Läs om hur du deklarerar i vår deklarationsguide

Vad är en reaförlust?

Som namnet antyder och med hjälp av förklaringen ovan, kan man ana att reaförlust har med förlust vid försäljning av värdepapper och andra tillgångar. Om du vid försäljning av din lägenhet inte når upp till priset av vad du betalade för den, har du gjort en reaförlust. Reaförlusten är då värdet vi försäljningen minus värdet vid köpet. Så om du köper fonder för 20000 och du säljer samma fonder för 15000 har du gjorten reaförlust på 5000 kronor. När du gjort en reaförlust behöver du inte betala någon skatt.

Kan man kvitta reavinst på en bostad mot reaförlust på aktier?

Visserligen kan det låta perfekt att kvitta en reavinst på din bostad mot reaförlust på exempelvis aktier, men det går dessvärre inte. Reaförluster på aktier får bara kvittas rakt av mot reavinster på aktier eller aktiefonder. Däremot får du ett skatteavdrag värd 21 % av din skatteförlust, om du kvittar mot andra aktievinster.