Investeringssparkonto (ISK) – för privatpersoner

En ny typ av sparform för privatpersoner infördes 2012 och har fått namnet investeringssparkonto, förkortning ISK. Den primära anledningen till införandet av den nya sparformen är att man vill förenkla handel med värdepapper för privatpersoner.

Ett investeringssparkonto är mycket likt hur kapitalförsäkring fungerar. Man samlar sina aktier och fonder i en depå. Inom depån kan du köpa och sälja utan att du behöver betala någon reavinstskatt. I likhet med kapitalförsäkringarna behöver du inte heller deklarera vinster eller förluster. Det betyder också att du inte har möjligheten att kvitta vinster och förluster i din deklaration.

En fördel gentemot kapitalförsäkringar, KP, är att du äger aktier och fonder inom depån. Det betyder att du har möjlighet att gå på bolagsstämmor och göra din röst hörd. Vilket du inte har möjlighet till om du har en kapitalförsäkring. Dessutom omfattas ditt kapital av den statliga insättningsgarantin och även investerarskyddet.

För ett investeringssparkonto betalar du en årliga schablonmässig skatt. Skatten beräknas på statslåneräntan gånger kapitalskatten, som idagsläget ligger på 30 procent. Om statslåneräntan ligger på 3 procent, så kommer den årliga skattesatsen bli 3% * 30% = 0,9 procent. Det betyder att du inte behöver betala någon skatt när du gör uttag från kontot.

Ändrade skatteregler i och med införandet av investeringssparkontot

Problemet med kapitalförsäkringar har varit att många tar ut sitt kapital precis innan skatten ska betalas och sätter in kapitalet direkt efter. På så vis slipper de undan den årliga skatten som betalas vid årsskiftet. Men detta förhindras i och med införandet av investeringssparkontot. Samma regler kommer då att gälla för både investeringssparkontot och kapitalförsäkringar. Tanken är att skatten istället betalas ut i flera delar istället samt att den skatten beräknas inte endast på värdet av depån i början utav året. Utan även för de insättningar som gjorts under året och dessa beskattas då bara till hälften.

Om en innehavare av ett investeringssparkonto avlider är det den vanliga arvsrätten som gäller.

Fördelar och nackdelar med investeringssparkonto

Det är bara privatpersoner som får möjligheten att öppna ett investeringssparkonto. Nedan får du en överblick av fördelarna och nackdelarna med den nya sparformen.

Fördelar

  • Man slipper reavinstskatten vid handel med finansiella produkter inom ett investeringssparkonto

  • När du tar ut pengar ur depån behöver du inte betala skatt

  • Bra när börsen går upp = lägre skatt

  • Du står som ägare av aktier och fonder och kan därigenom göra din röst hörd vid bolagsstämmor. Du står med andra ord med på ägarlistorna.

  • Förenklad deklaration

Omfattas av den statliga insättningsgarantin

Täcks av investerarskyddet

Nackdelar

 • Ej avdragsgill det vill säga, man kan ej kvitta vinster eller förluster

 • Man kan ej handla med warranter eller optioner inom en investeringssparkonto

 • För att ta ut pengar så måste du fylla i en blankett och skicka in

 • Du kan endast göra insättningar med pengar, du kan ej flytta in aktier/fonder utifrån

 • Dålig vid en nedgång av börsen = högre skatt