Det här är KYC

I den finansiella världen förekommer det ofta många begrepp som kan kännas främmande för den som inte är insatt. Och även om det i många fall inte finns någon anledning att lära sig dessa begrepp så finns det ändå ett par fraser som kan vara bra att ha koll på. Detta då det kan underlätta i din kommunikation med banker och andra institut. Ett sådant begrepp som vi ofta får frågor om är KYC. Denna förkortning står för Know Your Customer och begreppet förekommer ofta i samband med att du ska ta ett större lån. Du har säkert även hört begreppet i samband med att du byter bank eller helt enkelt skapar konto i en ny bank.

Know Your Customer är ett led i processen att motverka pengatvätt och annan illegal finansiell verksamhet. Det handlar helt enkelt om att företag och banker ska lära känna sina kunder. På så vis kan man fastställa kunders identitet samt säkerställavar pengarna de får in kommer ifrån. Alla bolag som erbjuder tjänster och produkter inom den finansiella sektorn måste enligt lag arbeta med åtgärder för att motverka penningtvätt. En sådan åtgärd innebär bland annat att samla in information om sina kunder.

Banker måste ha information om sina kunder

KYC (Know Your Customer) Det är inte bara finansbolag och svenska banker som måste inhämta information om sina kunder via en så kallad KYC. Kraven appliceras även på andra företag så som exempelvis revisionsbyrårer, mäklarbyråer och advokatbyråer. Därtill måste andra företag som säljer varor för över €5000 kontant följa penningtvättslagen. Om du blir ombedd att svara på frågor av din bank eller liknande institut så innebär inte detta att du är misstänkt för något. Banken är nämligen skyldig att göra detta för att få den kundkännedom som krävs. Om en myndighet skulle höra av sig och be banken om uppgifter så ska dessa uppgifter redan finnas tillgängliga hos banken. Det kan handla om uppgifter om transaktioner eller om kundens identitet.

I och med att man regelbundet samlar in information genom KYC så gör man det svårare för kriminella att tjäna stora summor pengar. Om du som privatperson vägrar att svara på frågor i enlighet med KYC så kommer du inte att accepteras som kund hos finansbolag eller banker. Vanligtvis gör banken en KYC i samband med att du blir kund. Men även som befintlig bankkund så kan du bli uppringd och ombedd att svara på frågor. Innan du svarar på några frågor bör du dock säkerställa att det verkligen är din bankman som ringer och inte någon annan. Lämpligast är att svara på uppgifter i en KYC skriftligt eller via ett möte på ditt lokala bankkontor.

Besök Sveriges största jämförelsetjänst

Verklig huvudman och PEP

För två år sedan kom det en ny lag som än mer skulle motverka finansiering av terrorism och penningtvätt. I den nya lagen innefattar det även att finansbolag och andra bolag måste säkerställa om en kund är PEP. PEP är en förkortning av Politisk exponerad person och exempel på en sådan person är någon som innehar en politisk ställning. Dessa personer kan på grund av denna ställning utsättas för en högre risk att mutas eller bli inblandad i korruption. Detsamma gäller du som är anhörig eller nära medarbetare till en PEP. Människor som klassas som PEP får sina transaktioner och affärer mer noggrant granskade än övriga befolkningen. Det kan dock vara svårt att identifiera alla sådana människor och det är inte alltid det räcker med att ställa frågan.

Utöver PEP så kan det även vara bra att hålla koll på begreppet verklig huvudman. Även detta ett begrepp som finns med i lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism. Begreppet är dock bara relevant för dig som driver eller äger ett företag och betalar f-skatt. Den eller de personer som äger eller har inflytande över mer än 25% av bolaget är verklig huvudman för företaget.