Det kan bli billigare att lösa in bundna bolån

Regeringen vill göra det lättare att lösa in bunda bolån, det vill säga lån med en bunden ränta öven en viss tid, genom att sänka ersättningen till bankerna.

Om en låntagare vill lösa in ett bundet bolån idag har långivaren rätt till en ränteskillnadsersättning. Det innebär att banken som har lånat ut pengarna få en summa i ersättning som baseras på statspappersräntor. Men nu vill regeringen ändra på detta och istället basera ränteskillnadsersättningen på bostadsobligationsräntor, enligt uppgifter från Dagens Industri, vilket skulle ge en mindre ersättning till långivaren och på så vis stärka kundernas ställning.

Läs mer om att lösa bundna bolån

Källa: di.se