Din tjänstepension hos SAF-LO

Avtalspension SAF-LO är en kollektivavtalad tjänstepension som omfattar endast privatanställda arbetare. Fora skickade i veckan ut besked om din tjänstepension hos SAF-LO och hur pensionen har förändrats under 2010.

Till SAF-LOs avtalspension betalar man in från och med sin 25-årsdag och omfattar totalt 2,2 privatanställda arbetare. Och du kan läsa om ditt tjänstpensionssparande i SAF-LO i ett brev som skickas ut av Fora. Fora har hand om de administrativa delarna kring SAF-LOs avtalspension och i brevet kan du läsa om hur tjänstepensionen har förändrats under 2010. i tjänstepensionsbeskedet kan du även läsa om hur din tjänstepension är placerad och hos vilken förvaltare. Har du en AFA-försäkring så kommer du även att hitta information om dina trygghetsförsäkringar i beskedet.

Premien för SAF-LO avtalspension motsvarar 4,1 procent av den lönedel som är under 7,5 inkomstbasbelopp och 18 procent för den del som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp. För 2010 motsvarar 7,5 inkomstbasbelopp 383 250 kronor. För att se alla basbeloppen för 2011, och några år tillbaka i tiden, har vi plockat fram en smidigt och lättöverskådlig tabell.