Du måste nu jobba längre för samma pension

Den allmänna pensionen grundar sig på livsinkomsten, ju mer man tjänar och ju längre man jobbar, desto högre blir pensionen. I och med den ökande medellivslängden så måste man i dag jobba längre för att uppnå samma pension som generationen innan.

I genomsnitt lever en person som är född 1930 17 år 5 månader efter att personen har gått i pension. Men den förväntande medellivslängden för en person som är född 1990 är då 4 år och 10 månader längre, jämfört med en person som är född 1930.

Med den ökade medellivslängden så ökar belastningen på pensionssystemet, vilket innebär att kostnaderna ökar. Pensionssystemet klarar då inte av att betala ut samma summor för de som går i pension. Inkomsterna till pensionssystemet var under 2010 205 miljarder, medan utgifterna var på 220 miljarder. Och fram till 1942 förväntas utbetalningarna att överstig inbetalningarna.

Trots att inbetalningarna understiger utbetalningarna påverkar detta hela pensionssystemet då premiepensionsfonderna har haft en avkastning på 12 procent under 2010 och AP-fonderna 8 procent.

I och med den stigande medellivslängden så måste man jobbar längre för att få en likvärdig pension som generationen innan. Och om du är född 1960 måste du gå i pension när du är 67 år istället för vid 65-års ålder för att du ska få lika hög pension som generationen innan.