”Ekonomin för hushållen kan påverkas negativt”

Om regeringen tar beslut att de preliminära beskeden om prisbasbeloppen 2014 ska gälla, kommer såväl garantipension, inkomstpension och studiemedel att sänkas.

Tre basbelopp styr ersättningen från socialförsäkringar och vissa skatter. Prisbasbeloppet styr bland annat garantipension, sjuk- och föräldrapenning, medan förhöjda prisbasbeloppet styr pensionspoäng och inkomstbasbeloppet styr bland annat pensionsgrundande inkomst samt uppräkning av inkomst- och tilläggspension.

Om förändringarna i basbeloppen som föreslås blir verklighet innebär det i att garantipensionerna sänks med 0,2 procent 2014, vilket motsvarar cirka 18 kronor per månad före skatt. För dem som har tilläggs- eller inkomstpension blir sänkningen högre, nämligen 2,7 procent vilket motsvarar cirka 320 kronor före skatt för dem med 12 000 kronor i pension.

För dem med studiemedel sänks detta med 20 kronor per månad till 9004 kronor.

Även högsta sjukpenning och högsta föräldrapenning sänks, båda med 2 kronor per kalenderdag.

– Även om svensk ekonomi rullar på i hygglig takt ser allt inte ljust ut och ekonomin för många hushåll kan påverkas negativt, säger Ylva Yngveson på Institutet för Privatekonomi på Swedbank.

Källa: Swedbank