Elbolag får kritik av Konsumentverket

Tycker du att det är krångligt att förstå priserna på elbolagens hemsidor? Då är du inte ensam och nu kritiserar även Konsumentverket elbolagen för bristande information. Att välja elavtal är långt ifrån enkelt för den som inte är väl insatt i ämnet. Inte nog med att det förekommer många krångliga termer. Prisinformationen är dessutom långt ifrån tydlig och ibland vet man inte ens vilka priser det är man jämför. Konsumentverket riktar nu kritik mot flertalet svenska elbolag. Det handlar bland annat om större aktörer så som Fortum och Eon. Men även mindre elbolag runtom i landet får kritik. Kritiken handlar främst om att elbolagen inte redovisar jämförelsepriser tydligt nog. Enligt en artikel i DN från 2019-07-21 påtalar en jurist från Konsumentverket att man som konsument alltid på ett enkelt sätt ska ha möjlighet att jämföra elpriserna. Så är alltså inte fallet som det ser ut nu men flera av de elbolag som fått kritik har redan vidtagit åtgärder.

På Konsumentverkets hemsida går det att ta del av information om vilka elbolag som berörs av kritiken. Det handlar förutom om de större elbolagen även om bolag så som Mölndal Energi, Jämtkraft, Varbergs Energi och Kraftviken. I de flesta fall grundar sig kritiken i brist på jämförelsepriser och tydlighet. Enligt Konsumentverket ska konsumenter inte behöva klicka runt på hemsidan för att kunna jämföra elpriser. Istället ska jämförelsen finnas tillgänglig direkt på hemsidan utan att besökaren ska behöva vidta ytterligare steg. Att elbolagens hemsidor är bristfälliga gällande prisinformation är ingen nyhet. Redan i höstas fick svenska elbolag en uppmaning om att se över sina hemsidor. Detta i samband med att föreskriften om prisinformation ändrades.

Jämförpriser för elavtal

jämförpriser elavtal Det som avgör vilka regler som gäller för jämförpriser gällande elavtal är Konsumentverkets föreskrift om prisinformation. Denna föreskrift syftar till att konsumenter på ett enkelt sätt ska kunna jämföra elavtal och kunna fatta ett välgrundat beslut. Jämförpriserna för el ska finnas tillgängliga direkt på elbolagens hemsida. Detta utan att konsumenten själv ska behöva navigera sig igenom ett antal sidor först. Priserna som redovisas ska grunda sig på totalkostnaden för elkonsumtionen. Vidare ska jämförpriset för el anges i hur många ören varje kWh kostar med en årlig förbrukning av 2000, 5000 och 20 000 kilowattimmar. Priset och dess jämförpris ska vara synligt på ett och samma ställe där samtliga priser ska vara lika lätta att se. Därtill måste elbolaget uppge vilken tidsperiod som är aktuell för jämförpriset. Ett av de elbolag som fick kritik följde samtliga dessa regler. Istället fallerade man på att man inte informerade om huruvida nätkostnaden ingick eller inte. Något som också står med i Konsumentverkets föreskrift om prisinformation.

Seriösa elbolag i Sverige kan bli certifierade av branschorganisationen Energiföretagen. I den certifiering som utfärdas ingår det även att medlemsföretaget ska ha redovisa korrekta uppgifter på sin hemsida. Något som det alltså visat sig att inte alla elbolag och energiföretag gör. Nu har elbolagen fram till den 30:e augusti på sig att lämna yttrande till Konsumentverket. Om inte yttranden kommer in och inga åtgärder görs kommer Konsumentverket med största sannolikhet vidta ytterligare åtgärder. Fram till nu har samtliga korrigeringar som gjorts på elbolagens hemsidor varit frivilliga.

Byt till ett elvtal hos Skellefteå Kraft

Hundratals elhandlare att välja mellan

I Sverige finns det hundratals olika elhandlare som du kan köpa el från. Oavsett vilket elbolag du väljer är det viktigt att först bestämma vilken avtalstyp som lämpar sig bäst för dig. Det finns alltifrån fast avtal, rörligt avtal, mixavtal och timavtal. Vet du inte vad de olika avtalsformerna innebär så finns det gott om information om detta på nätet. När du sedan valt avtalsform så kan du gå till en oberoende aktör och jämföra elavtalen. Vi på Allt om Spara rekommenderar Elpriskollen som är en kostnadsfri och oberoende tjänst från Energimarknadsinspektionen. Innan du väljer vilket elbolag du ska köpa din el från så finns det några tänkvärda saker som kan vara bra att ha i åtanke. Bland annat det faktum att du har ångerrätt i 14 dagar om du ingår ett elavtal på distans. Ångerfristen påbörjas från den dag du får bekräftelse på ditt avtal. Innan avtalet ingås ska du även ha fått information om bland annat pris, uppsägningstid och startdatum. Har du inte fått detta eller fortfarande känner dig osäker gällande ditt elavtal så kan du ta kontakt med Konsumenternas energimarknadsbyrå. Genom att göra detta har du möjlighet att få kostnadsfri vägledning i val av elavtal.