Elpriset är redan 9 öre dyrare i sydsverige

Indelningen av fyra elområden har redan fått effekt, trots att endast några dagar har gått och nu är skillnaden 9 öre från norr och söder.

Den första dagen efter indelningen av elnätet, där varje område ska belastas med ett elpris som är beroende av hur mycket el som konsumeras mot hur mycket som produceras inom detta område, har redan fått effekt. Detta betyder att norrland, som står för en stor del av elproduktionen, kommer att få ett mycket lägre elpris i längden än vad de som bor i de södra delarna kommer att få.

Redan nu kan vi se en skillnad i hur elpriserna, från norr till söder, har förändrats. Den första dagen var skillnaden endast 2 öre per kilowatt. Men nu har förändringen ökat till 9 öre per kilowatt och vi kan vänta oss en ännu större prisskillnad om några månader och speciellt under vintertid när kylan kommer till och konsumtionen av el ökar.