En av tio väljer bort ett privat sparande

En rykande färsk undersökning från FOREX Bank visar att en av tio inte har ett privat sparande och att nästan en tredjedel väljer bort att pensionsspara på egen hand.

Den senaste undersökningen från FOREX Bank visar att svenskarna sparar undan 2700 kronor i snitt varje månad, en imponerande siffra. Men det som rapporten samtidigt visar är att tio procent inte sparar alls, vilket givetvis inte är lika imponerande. Att spara en del av sin lön varje månad, ett så kallat buffertsparande, ger på sikt en stabilare ekonomi eftersom man då alltid har pengar att ta av för att exempelvis betala oförutsägbara utgifterna eller för att stärka ekonomin om man skulle bli arbetslös.

Så säger Viveca Mellberg, COO på FOREX Bank:
– En buffert innebär handlingsfrihet och minskad sårbarhet i tider av privatekonomisk osäkerhet. Förslaget om skärpta amorteringskrav från stabilitetsrådet är exempel på en situation där det kan vara bra att spara extra varje månad för att skapa bättre marginaler framöver. Det politiska läget i Sverige är dessutom något osäkert vilket talar för ett regelbundet sparande som en extra buffert.

En tredjedel sparar ej till pensionen

Det som undersökningen också visar är att en tredjedel, 32 procent, väljer att inte själv spara till pensionen. Att spara till pensionen bör alla göra och ju tidigare man kommer igång ju mer pengar, och ränta, får man ut i slutändan.

Hur mycket avsätter du i pensionssparande per månad i genomsnitt – sett över ett år?

1-1000 kr  31%
1001-2000 kr  9%
2001-3000 kr  5%
3001-5000 kr  2%
Mer än 5000 kr   5%
Inget   32%
Vet inte   9%
Vill inte ange  6%

Hur mycket avsätter du i privatsparande per månad i genomsnitt – sett över ett år?

1-1000 kr   23%
1001-2000 kr  15%
2001-3000 kr  12%
3001-5000 kr  11%
Mer än 5000 kr   17%
Inget [0]  10%
Vet inte   7%
Vill inte ange  7%

Källa: FOREX Bank