3 av 10 pensionssparar privat

Som pensionär kan det bli en avsevärd skillnad på levnadsstandard för de som inte sparat privat. Trots det visar en undersökning av Danske Bank att endast 3 av 10 har ett sparande som är fristående från deras anställning.

-  Nyckeln till större möjlighet att bestämma över sin egen pensionsålder och kvaliteten på livet som pensionär är att ha ett bra eget sparande, säger Maria Landeborn, sparekonom på Danske Bank Sverige. Hon anser att antalet personer som sparar privat är alldeles för få.

Pensionsåldern blir högre

Det har länge talats om att vi blir allt äldre och att vi kan komma att behöva höja pensionsåldern. Genomsnittet av deltagarna i undersökningen önskar gå vid 64 års ålder men tror att det är mer realistiskt att de kommer att jobba till en ålder av 68 år.

Lägre levnadsstandard

Danica Pension, Danske Banks pensionsbolag, har undersökt hur pensionen kan komma att se ut för en person som står utan privat sparande idag. I resultatet kan man se att den livsvariga pensionen kan bli så låg som 53% av lönen.
- Det kan bli ett samhällsproblem att vi i framtiden kommer få så många med väldigt låga pensioner, säger Maria Landeborn.

Ex. Erik, 40, saknar privat sparande och tjänar i dagsläget 30 000:-. När han går i pension vid 65 års ålder blir hans livsvariga pension – ca 53% av lönen – 15 800:- före skatt.

Börja jobba tidigare

Att jobba längre är inte det enda du kan göra för att stärka din pension. Maria menar på att det är viktigt att så snart som möjligt komma ut i arbetslivet så att pensionspengarna kan få tid på sig att växa. Ränta på ränta-effekten blir större ju tidigare i livet du kommer igång med ditt sparande. Sverige ligger på en av de högsta etableringsåldrarna på arbetsmarknaden enligt en internationell undersökning. I stora grupper av akademiker ligger snittåldern för inträdet på arbetsmarknaden på närmre 30 år.

Källa: Danske Bank

Maria Landeborns tips för att maxa pensionen

  1. Börja spara tidigt - då får pengarna chans att växa länge.
  2. Hellre ett litet sparande än inget alls.
  3. Välj en arbetsgivare som betalar tjänstepension
  4. Börja jobba tidigt.
  5. Gör en pensionsprognos på minpension.se