Färre arbetslösa under 2011

Sysselsättningen ökade och arbetslösheten minskade under 2011 jämfört med 2010. Arbetslösheten sänktes 0,7 procentenheter till 8,3 procent, men nu kan den komma att stiga igen.

Förra året blev ett starkt år på arbetsmarknaden, då sysselsättningen för alla grupper inom arbetsmarknaden ökade. Men mot slutet av året bromsades förbättringen in och enligt Clas Olsson, analyschef på Arbetsförmedlingen, är det mycket som talar för att arbetslösheten kommer att stiga. Därför anser han att det är viktigt att arbetet med prioriterade grupper fortsätter, något som Arbetsförmedligen har satsat hårt på. Till exempel fick 46 000 personer som deltog i jobb- och utvecklingsgarantin jobb eller påbörjade studier förra året.

Antalet lediga platser under 2011 uppgick till 691 000, en ökning med 140 000 jämfört med året innan.Totalt under året fick 561 400 personer arbete.

Om du är en av dem som fick jobb förra året, glöm inte bort att anmäla dig till a-kassan så att du inte riskerar att bli utan ersättning om du skulle ha oturen att bli arbetslös.